Specjalista ds. PR

Specjalista ds. PR jest osobą, która dba o wizerunek swojego klienta w mediach, społeczeństwie oraz wśród pracowników. Jest odpowiedzialny za to, aby w jak najlepszym świetle przedstawiać poczynania firmy, podtrzymywać prestiż i dobre imię swojego pracodawcy. Swe zadania wykonuje przede wszystkim za pomocą rozsyłania informacji – poprzez kontakt z mediami, organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie biuletynów, newsletterów czy materiałów dotyczących nadchodzących wydarzeń, spotkań czy po prostu życia osoby, którą reprezentuje.

Predyspozycje

Dobry specjalista ds. PR przede wszystkim musi być osobą komunikatywną, otwartą, rozmowną. Musi cechować go kultura języka, umiejętność logicznego wysławiania się i perswazji. PR-owiec sprytnie, lecz bez mijania się z prawdą, musi przedstawiać informacje dotyczące firmy, nawet jeśli stawiają ją one w złym świetle. Dlatego pracownik ten powinien odznaczać się kreatywnością, pomysłowością i tzw. „lekkością pióra”, ponieważ to on jest odpowiedzialny za tworzenie materiałów dla mediów. Specjalista ds. PR to osoba z zimną krwią, rzetelna, skrupulatna, ale także dynamiczna, która nie boi się podejmować samodzielnych decyzji. Konieczna jest znajomość nowych form przekazu i narzędzi, programów komputerowych a także języków obcych.

Status społeczny

Specjalista ds. PR jest twarzą firmy. Pomimo, że nie od niego zależy jej sukces, efektywność działania, to na PR-owcu spoczywa odpowiedzialność za przedstawienie firmy w taki sposób, aby czasem pomimo niepowodzeń była postrzegana jako najlepsza, twardą ręką trzymająca wysoką pozycję na rynku. Specjalista ds. PR musi umieć wybrnąć z najgorszych kryzysów, więc jest to osoba, na której często spoczywa odpowiedzialność za dobre imię i sposób postrzegania przez potencjalnych klientów.

Jak zostać specjalistą ds. public relations?

Obecnie wiele uczelni kształci w tym kierunku. Zostają otwierane specjalizacje PR na kierunku dziennikarstwa, ekonomii. Wyższe wykształcenie jest konieczne w tym zawodzie, jednak nie musi być ono kierunkowe. Często firmy przyjmują osoby po innych studiach, które uczestniczyły w szkoleniach PR, bądź podyplomowo ukończyli ten kierunek, ponieważ w różnych branżach ważniejsza może być znajomość specjalistyczna (jak np. w kierunkach ścisłych), aby sam PR-owiec nie pogrążył firmy swą niewiedzą, bądź udzieleniem nierzetelnych informacji.

Specjalności

Na przestrzeni lat, poprzez rozwój technologii oraz powstawaniu nowych branż wykształciło się kilka najważniejszych specjalności: PR finansowy zajmujący się tworzeniem informacji dla inwestorów giełdowych, PR polityczny, PR korporacyjny polegający na budowaniu wizerunku firmy wśród pracowników oraz klientów, PR produktowy zajmujący się wizerunkiem marki.

Gdzie do pracy?

Specjalista ds. PR znajdzie zatrudnienie w każdej branży, ponieważ każde przedsiębiorstwo, firma, czy nawet osoba fizyczna może potrzebować pomocy w kreowaniu swojego wizerunku. PR-owcy mogą pracować również jako rzecznicy prasowi, ponieważ są odpowiedzialni za to, co zostanie przekazane dziennikarzom, a informowanie ich jest narzędziem w ręku specjalisty ds. PR.

Zarobki

Trudno określić średnie wynagrodzenie specjalisty ds. PR. W zależności od stażu pracy, wielkości firmy, ważności zlecenia stawka może się różnić, jednak średnio wynosi 2800 - 10 000 zł miesięcznie. Do podstawowego wynagrodzenia często specjalista otrzymuje pakiet świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeniowych, telefon, laptop czy samochód służbowy.

Komentarze (0)

No comments found