Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

uczelnia publiczna, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, (+86) 215 59 53,

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Rekrutacja na semestr zimowy

Terminy rekrutacji podstawowej – tura I

 • 16.05.2022 r. - rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie,
 • 05.08.2022 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie,
 • 09.08.2022 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia

Terminy rekrutacji uzupełniającej – tura II

 • 10.08.2022 r. – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie,
 • 09.09.2022 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie,
 • 13.09.2022 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia

Rekrutacja na semestr letni

Terminy rekrutacji podstawowej – tura I:

 • 03.01.2023 r. – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 03.02.2023 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie,
 • 07.02.2023 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów: Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Terminy rekrutacji uzupełniającej – tura II:

 • 08.02.2023 r. – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 23.02.2023 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 24.02.2023 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów: Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Studiuj w Łomży


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane