​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku

Pamiętaj, że dziennikarstwo to odpowiedzialność. Od dziennikarza oczekuje się obiektywizmu i rzetelnego komentowania rzeczywistości. Będzie on miał niemały wpływ na kształtowanie świadomości społecznej poprzez sposób relacjonowania i opisywania świata polityki, kultury, gospodarki.

To kierunek dla osób dynamicznych, ciekawych świata, potrafiących pracować pod presją czasu. Obecnie szybkość dostarczenia newsa jest ważnym kryterium skuteczności dziennikarza informacyjnego.


Jak wyglądają studia dziennikarskie?


Dziennikarstwo to studia dwustopniowe. Po ukończeniu etapu licencjackiego można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Studenci w trakcie nauki zmagają się m.in. z takimi przedmiotami: stylistyka wypowiedzi medialnych, historia mediów, nauka o komunikowaniu, warsztat dziennikarski, komunikowanie się w organizacji, komputerowy skład tekstu, rzecznictwo prasowe, organizacja pracy redakcji, gatunki dziennikarskie, autoprezentacja, polski system medialny, pozycjonowanie i optymalizacja w Internecie, tworzenie dokumentów interaktywnych, współczesne formy wypowiedzi.


Gdzie są zatrudniani dziennikarze?


Typowe miejsca pracy dziennikarza to redakcje prasowe, telewizyjne, radiowe, internetowe. Absolwenci dziennikarstwa pełnią funkcje rzeczników prasowych, zajmują się zagadnieniami z obszaru public relations, komunikacji biznesowej, badania rynku i opinii publicznej. Pracują jako specjaliści ds. marketingu i promocji, moderatorzy portali społecznościowych, edukatorzy medialni.


Studia dziennikarskie na Śląsku - które uczelnie?


Poniżej prezentujemy ofertę śląskich uczelni. Podane specjalności odnoszą się do studiów licencjackich. Wybrane szkoły wyższe zapewniają kształcenie na dziennikarstwie na poziomie studiów magisterskich.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz dowolnego przedmiotu.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, specjalności:

  • nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach
  • dziennikarstwo ekonomiczne i public relations
  • projektowanie komunikacji wizualnej i narracji.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wos, język polski.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, kierunek dziennikarstwo i kultura mediów, specjalności:

  • dziennikarstwo internetowe
  • media regionalne

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz dowolnego przedmiotu.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1860 zł.

Akademia Polonijna w Częstochowie – uczelnia oferuje ścieżkę kształcenia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Zastanawiasz się, czy wybrać studia na dziennikarstwie? Pomocny może być blog Anny.

Może jej rozważania ułatwią podjąć decyzję: