​Ekonomia w Olsztynie

Kandydaci na studia ekonomiczne powinni być dobrymi analitykami, posiadać umiejętności strategicznego myślenia, swobodnie posługiwać się narzędziami matematycznymi.


Praca po ekonomii?


Absolwenci kierunku zatrudniani są przez banki, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe czy brokerskie. Pracują jako analitycy finansowi, doradcy bankowi, specjaliści ds. kadr, kontrolerzy.


Jak wyglądają studia ekonomiczne?


Ukończenie 3-letnich studiów I stopnia pozwala na uzyskanie dyplomu licencjata. Można kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia. Dwie olsztyńskie uczelnie oferują takie studia.

Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty: mikroekonomia, podstawy zarządzania, prawo, matematyka, rachunkowość, analiza matematyczna, statystyka opisowa, ekonomika przedsiębiorstw, polityka gospodarcza, polityka społeczna, analiza rynku, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse publiczne i rynki finansowe, podstawy wyceny, gospodarka regionalna, ubezpieczenia i reasekuracja, fundusze i programy Unii Europejskiej.


Studia ekonomiczne - gdzie w Olsztynie?


Poznajcie szczegółową ofertę tych olsztyńskich szkół wyższych, na których możecie uzyskać dyplom z zakresu ekonomii:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Studia licencjackie trwają sześć semestrów. Realizowane są bez podziału na specjalności, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci magisterskich studiów II stopnia mogą specjalizować się w następujących dziedzinach:

 • analityka gospodarcza
 • biznes i rynki międzynarodowe
 • ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
 • ubezpieczenia.

Semestr licencjackich studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Specjalności oferowane prze uczelnię na studiach licencjackich:

 • rachunkowość i finanse
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kadry, płace i ubezpieczenia
 • ekonomika transportu i logistyki.

Rok studiów kosztuje 3600 zł.

Dyplom magistra można zdobyć w następujących specjalnościach:

 • ekonomia menedżerska
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • rachunkowość międzynarodowa.