Ekonomia w Radomiu

Ekonomia to propozycja dla osób posiadających zmysł analityczny, potrafiących planować, podejmować optymalne decyzje, umiejących obserwować rzeczywistość gospodarczą. Przydatna będzie łatwość pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres.


Perspektywy pracy


Studia przygotowują specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwenci zatrudniani są w bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, instytucjach non-profit, jednostkach administracji publicznej, instytucjach unijnych.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


To kierunek dwustopniowy. Oznacza to, że po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim. W Radomiu taka możliwość jest tylko na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.

Przykładowe przedmioty w programie studiów to mikroekonomia, makroekonomia, finanse publiczne, statystyka, zarządzanie, gospodarka a środowisko, inwestycje międzynarodowe, podstawy ekonomii menedżerskiej, gospodarka światowa i globalizacja, public relations, bankowość centralna, finanse międzynarodowe, ekonomia integracji europejskiej, ubezpieczenia gospodarcze, polityka gospodarcza, finansowanie rozwoju gospodarczego.


Gdzie w Radomiu studia ekonomiczne?


Poznajcie ofertę uczelni, zasady rekrutacji oraz koszty związane z kształceniem:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kierunek realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Do wyboru są następujące specjalności:

  • analityka gospodarcza
  • biznes międzynarodowy
  • ekonomia menedżerska
  • finanse, bankowość, ubezpieczenia
  • gospodarka lokalna i regionalna
  • rachunkowość
  • zarządzanie, innowacje, marketing.

Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki lub geografii.

Semestr niestacjonarnych studiów licencjackich kosztuje 1700 zł.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Studenci mogą wybrać następujące specjalności:

  • ekonomia menedżerska
  • ekonomia przedsiębiorstwa
  • e-biznes.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim. Semestr studiów kosztuje 1900 zł.