Ekonomia w Rzeszowie


Dla kogo studia ekonomiczne?


Jeśli rozważasz studia ekonomiczne, matematyka jest raczej Twoją mocną stroną. Ekonomiści to analitycy, prognostycy, osoby, które przy wykorzystaniu modeli i narzędzi matematycznych dokonują analiz, prognozują pewne zmiany, tendencje, potrafią podejmować optymalne decyzje.

W codziennej pracy cenna będzie umiejętność funkcjonowania pod presją czasu i odporność na stres. Przy ustalaniu warunków umów, konstruowaniu budżetów, pozyskiwaniu kontrahentów czy budowaniu atmosfery w zespole przydatne będą umiejętności negocjacyjne i łatwość nawiązywania kontaktu.


Perspektywy pracy po ekonomii


Specjalności oferowane na ekonomii przygotowują specjalistów z określonych dziedzin, posiadających kompetencje w konkretnych obszarach. Absolwenci pracują przykładowo w charakterze analityków, konsultantów, doradców w przedsiębiorstwach oraz instytucjach okołobiznesowych, specjalistów ds. rozwoju przedsiębiorstwa, strategów gospodarczych. Są specjalistami z zakresu ubezpieczeń, księgowości, rzeczoznawcami. Są zatrudniani w bankach, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora publicznego.

Ścieżek kariery zawodowej jest bardzo wiele – studia ekonomiczne obejmują szeroki zakres wiedzy.


Gdzie w Rzeszowie studiować ekonomię?


Jedyną uczelnią oferującą ten kierunek studiów jest Uniwersytet Rzeszowski.

Studia realizowane są na Wydziale Ekonomii.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: mikroekonomia, statystyka, matematyka, ekonometria, makroekonomia, prawo, geografia ekonomiczna, prognozowanie i symulacje, technologie informacyjne, polityka społeczna, analiza ekonomiczna, finanse publiczne i rynki finansowe, gospodarka regionalna, ekonomia integracji europejskiej.

Część przedmiotów to zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, studenci odbywają obowiązkowe 4-tygodniowe praktyki zawodowe.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3200 zł.

Kandydaci mają do wyboru następujące specjalności:

  • ekonomia przedsiębiorstwa
  • ekonomia usług biznesowych
  • ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • gospodarka finansowa i rachunkowość
  • gospodarka regionalna i lokalna
  • International Business - Cross-Cultural Aspect (studia II stopnia w języku angielskim).


Rekrutacja na ekonomię


Uwzględniany jest wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, wos, informatyka, język obcy. Przy równej liczbie punktów decydujący będzie wynik z języka polskiego.

Zainteresowanie studiami ekonomicznymi nie maleje. To dobry wybór, jeśli myślisz o stanowiskach menedżerskich.

Z satysfakcją o swoich studiach opowiada Maja. Przeczytajcie, jak się studiuje na ekonomii: