Ekonomia w Zielonej Górze

Interesują Cię zagadnienia z zakresu historii powszechnej, filozofii, socjologii, jednocześnie niestraszne Ci twierdzenia matematyczne, schematy analityczne? – wybierz studia na ekonomii. 90 miejsc na studiach stacjonarnych i 60 na niestacjonarnych czeka na tegorocznych kandydatów w Zielonej Górze.


Dla kogo studia ekonomiczne?


To na pewno kierunek dla osób, które są za pan brat z matematyką i przedmiotami pokrewnymi. Przyda się też zmysł analityczny – rolą ekonomisty będzie podejmowanie decyzji na podstawie obliczeń, parametrów, danych liczbowych. Ważna będzie także umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.


Gdzie w Zielonej Górze studiować ekonomię?


Jedyną uczelnią oferującą ten kierunek jest Uniwersytet Zielonogórski. Studia prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


Studia I stopnia trwają 3 lata, absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na studia II stopnia.

Na studiach magisterskich do wyboru są następujące specjalności:

  • ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
  • ekonomia menedżerska
  • ekonomia przedsiębiorstwa
  • rachunkowość i doradztwo finansowe.

Ekonomię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Wybrane przedmioty w programie studiów na ekonomii: mikroekonomia, historia gospodarcza, podstawy ekonomii środowiska, makroekonomia, rachunkowość, analiza rynku, ekonomika produkcji, gospodarka regionalna, polityka gospodarcza/fundusze strukturalne, informatyka w ekonomii, ekonometria, polityka gospodarcza, badania rynkowe, systemy innowacji, analiza finansowa, ekonomika integracji europejskiej.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów, seminariów. Studentów obowiązuje 160 godzin praktyk zawodowych.


Perspektywy pracy


Różnorodne specjalności na ekonomii sprawiają, że ukończenie konkretnych z nich przygotowuje specjalistów w bardzo różnorodnych dziedzinach. Ścieżek kariery zawodowej jest więc bardzo wiele. Ekonomiści przygotowani są do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, consultingowych, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych. Pracują jako doradcy ekonomiczni, stratedzy gospodarczy, eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską, pełnią funkcje administracyjne na szczeblu rządowym lub samorządowym.

Popyt na studia ekonomiczne nie maleje. To kierunek powszechny, oferowany w każdym niemal ośrodku akademickim. Szerokie perspektywy pracy, solidne wykształcenie, duże możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że maturzyści chcą zdobywać wykształcenie w tym zakresie.

O tym, jak wyglądają studia ekonomiczne, czy trudno jest z zaliczeniami, jak wyglądały praktyki w trakcie studiów opowiada Maja, studentka III roku: https://headdivided.pl/czy-warto-studiowac-ekonomie/.