​Fizjoterapia w Gdańsku

Studenci fizjoterapii powinni cieszyć się dobrym zdrowiem – będzie to weryfikowane podczas rekrutacji. Na wybrane uczelnie obowiązuje egzamin sprawnościowy. Poza tym sama praca fizjoterapeuty wiąże się z wysiłkiem. Pacjentów często trzeba podtrzymać, podnieść, przełożyć - to wymaga dużej sprawności.

Gdzie praca po fizjoterapii?

Fizjoterapeuci pracują wszędzie tam, gdzie podejmowane są działania związane z przywracaniem sprawności człowieka, jego leczeniem i łagodzeniem skutków kontuzji czy choroby. Zatrudniani są w placówkach służby zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, zakładach przyrodoleczniczych, uzdrowiskach, sanatoriach, ośrodkach o charakterze sportowo-rekreacyjnym, centach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej czy sklepach zaopatrzenia ortopedycznego.

Jak wyglądają studia na fizjoterapii?

Kształcenie na tym kierunku trwa 5 lat, odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich. Program nauczania łączy zagadnienia związane z naukami medycznymi, naukami o zdrowiu i kulturą fizyczną

W trakcie nauki studenci mierzą się m.in. z takimi przedmiotami: fizjoterapia ogólna, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, masaż, metody specjalne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii/pediatrii i neonatologii/terapii mowy/leczeniu ran i owrzodzeń/ terapii bólu, adaptowana aktywność fizyczna, sport osób z niepełnosprawnością, wyroby medyczne oraz protetyka i ortotyka, fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia.

Gdzie w Gdańsku można studiować fizjoterapię?

Oferta kształcenia na tym kierunku jest bogata. Trzy gdańskie uczelnie umożliwiają studiowanie fizjoterapii:

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 3200 zł.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia tylko w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka. Dodatkowo kandydaci zdają egzamin z pływania.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka. Dodatkowo kandydaci zdają egzamin z umiejętności pływania.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 3800 zł.

Fizjoterapeuta to niewątpliwie zawód przyszłości. Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, coraz więcej ludzi w zaawansowanym wieku wymaga specjalistycznej opieki. Inna jest obecnie świadomość ludzi - są bardziej aktywni, amatorsko uprawiają różnorodne dyscypliny sportu, co często wiąże się z urazami, skręceniami, naderwaniami - pomoc fizjoterapeuty jest nieodzowna w powrocie do sprawności. Poza tym niezależnie od wieku, bardziej dbamy o siebie, o wygląd, oddalamy oznaki zmęczenia, starzenia się korzystając z masaży, rehabilitacji ruchowej.

W ostatnich latach o jedno miejsce na fizjoterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ubiegały się ponad 3 osoby. To oznacza, że jeśli poważnie myślisz o tym kierunku, musisz wcześniej przyłożyć się do przedmiotów rekrutacyjnych. Może się okazać, że o przyjęciu na studia zadecydują pojedyncze punkty uzyskane na maturze.

O tym czy warto studiować fizjoterapię, o swoich refleksjach na temat studiów i budowaniu pozycji na rynku pracy opowiada fizjoterapeuta Piotr Piaskowski.

Może Cię zainspiruje, jeśli wahasz się nad wyborem kierunku kształcenia: