Informatyka w Zielonej Górze

Rozwiązania informatyczne towarzyszą nam niemal na każdym kroku – kiedy sprawdzamy pogodę w smartfonie, płacimy kartą kredytową, otrzymujemy elektroniczne zwolnienie lekarskie, korzystamy z nawigacji w samochodzie, rezerwujemy wakacje, czy programujemy piekarnik.

Za wszystkimi udogodnieniami cywilizacji stoją pomysły człowieka przetłumaczone na język cyfrowy. Lecz to, co zwykłym użytkownikom sprzętów i aplikacji wydaje się niepojęte – stanowi codzienność informatyków.

Studia na informatyce cieszą się zainteresowaniem – gwarantują zdobycie solidnego wykształcenia, a w przyszłości dobrze płatnej pracy.


Informatyka w Zielonej Górze


Jedyną uczelnią, która oferuje studia na informatyce jest Uniwersytet Zielonogórski. Kierunek realizowany jest na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.

Studenci 3,5-letnich studiów inżynierskich mają do wyboru następujące specjalności:

  • inżynieria systemów mikroinformatycznych
  • przemysłowe systemy informatyczne
  • sieciowe systemy informatyczne.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2100 zł.

Wydział umożliwia kontynuowanie kształcenia na 2-letnich magisterskich studiach II stopnia. Kandydaci mogą wybrać takie specjalności:

  • inżynieria komputerowa
  • inżynieria systemów informatycznych
  • przemysłowe systemy informatyczne
  • zintegrowane systemy informatyczne.


Czego będziecie uczyć się na informatyce?


Wiele przedmiotów w programie nauczania realizowanych jest w formie ćwiczeń, laboratoriów, własnych projektów. Oznacza to, że duży nacisk położono na praktyczne zgłębianie zagadnień informatycznych i przygotowanie do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów, z jakimi informatycy będą się mierzyć w przyszłej pracy.

Przykładowe przedmioty na informatyce: algebra liniowa z geometrią analityczną, analiza matematyczna, logika obliczeniowa, analiza danych, programowanie obiektowe, podstawy systemów dyskretnych, grafika komputerowa, sieci komputerowe, układy cyfrowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, języki skryptowe, elementy sztucznej inteligencji, aplikacje internetowe, układy i systemy mikroprocesorowe, programowanie gier 3D, sieci bezprzewodowe i inne.


Perspektywy pracy po studiach informatycznych


Absolwenci informatyki nie powinni martwić się o zatrudnienie. Są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy, zapotrzebowanie na ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności nie maleje. Branża IT rozwija się niezwykle dynamicznie. Wykwalifikowani informatycy, zajmujący kierownicze stanowiska, nie mogą narzekać na zarobki.

Osoby, które ukończą informatykę zatrudniane są w działach IT przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych, firmach świadczących usługi informatyczne. Zajmują się projektowaniem i administrowaniem systemów sieciowych, testowaniem oprogramowania, tworzeniem aplikacji, zarządzaniem bazami danych, grafiką komputerową. Absolwenci informatyki pracują jako specjaliści ds. zabezpieczeń sieciowych, kierownicy projektów IT, analitycy projektów biznesowych, programiści i projektanci gier komputerowych.

Jakimi drogami mogą podążać osoby, marzące o karierze informatyka? Niekiedy humorystycznie i nieco karykaturalnie, ale wnikliwie analizuje swoje obserwacje były student informatyki.

Przeczytajcie, jeśli rozważanie studiowanie informatyki: