Jakiego artykułu szukasz?

Kalkulator punktów na studia

Uczelnie, w których kryterium przyjęcia na studia są punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów maturalnych, stosują odpowiednie przeliczniki, wagi, wzory rekrutacyjne. Aby ułatwić kandydatom ocenę ich szans w naborze na określone kierunki studiów, na stronach uczelni dostępne są tzw. kalkulatory punktów. Jak z nich korzystać? Jaki informacje można uzyskać? Dowiedzcie się więcej czym są kalkulatory punktów na studia.

Kalkulator punktów na studia

Zasady rekrutacji na studia

Rekrutacja do uczelni publicznych i na wybrane kierunki realizowane w niepublicznych szkołach wyższych odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Przeliczane są punkty z konkretnych przedmiotów, wskazanych w kryteriach naboru. Zaznaczone jest, jaki poziom egzaminu będzie uwzględniany, często wskazane są wagi i przeliczniki stosowane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Otrzymana ostatecznie liczba punktów przesądza o miejscu na liście rankingowej. Większość niepublicznych uczelni przyjmuje kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Do obliczenia wyniku rekrutacyjnego wykorzystuje się punktację z matury. Jednak na podstawie choćby próbnych egzaminów, ocen uzyskiwanych w szkole, znając swoje możliwości można wcześniej oszacować potencjalną liczbę punktów, jaką przy założeniu określonych wyników maturalnych uzyskać można w naborze na wybrane kierunki studiów. To daje wyobrażenie o szansach rekrutacyjnych. Choć to oczywiście wynik przybliżony, nieostateczny, może okazać się pomocny w podjęciu decyzji o wyborze studiów.

Jak działa kalkulator rekrutacyjny?

Kalkulator rekrutacyjny jest prostą aplikacją publikowaną na stronach uczelni poświęconym kandydatom na studia. Jego zastosowanie sprowadza się do wpisania lub wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z określeniem ich poziomu oraz uzupełnienia uzyskanych/szacowanych punktów procentowych z danego przedmiotu.

Zarówno obliczony wynik nie jest 100-procentowo pewny, bo popiera się na danych szacunkowych, jak i informacja, czy określona liczba punktów wystarczy, aby dostać się na studia, zależy często od poziomu kandydatów w danym roku i uzyskanych przez nich na maturze wyników.

Niekiedy uczelnie publikują szczegółowy wzór rekrutacyjny, obliczenia pozostawiając kandydatom.

Czy dostanę się na studia?

Sprawdź, ile punktów rekrutacyjnych uzyskasz na wybranych uczelniach.

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Poznańskiej

Kalkulator maturzysty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Śląskiej

Kalkulator maturalny AGH

Kalkulator punktów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Rzeszowskiej

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Wrocławskiej

Chcesz aplikować na inne kierunki?

Znajdź interesującą Cię szkołę wyższą w Bazie Uczelni i szukaj kalkulatora punktów na stronie uczelni w sekcji poświęconej rekrutacji.

Progi punktowe

Uczelnie określają niekiedy tzw. progi punktowe, czyli minimalną liczbę punktów, jaka jest wymagana, aby dostać się na dany kierunek studiów. Dotyczy to najczęściej uczelni publicznych oraz wybranych kierunków realizowanych w niepublicznych szkołach wyższych.

Są uczelnie czy wydziały, gdzie to minimum jest jasno określone i oznacza, że osoba, która nie przekroczy wskazanej liczby punktów, nie jest przyjmowana na studia.

Bywa jednak, że uczelnie publikują informacje o progach punktowych, jakie obowiązywały w minionej rekrutacji. Daje to kandydatom pogląd, jaki był poziom trudności w dostaniu się na studia w zeszłym roku, ale absolutnie nie oznacza, że w bieżącym naborze podobne wyniki będą wystarczające, aby pomyślnie przejść rekrutację lub nie.

Progi punktowe z minionego naboru to wypadkowa poziomu kandydatów z danego roku. Im więcej osób rekrutowało ze świetnie zdaną maturą, tym automatycznie progi punktowe były wyższe, bowiem ostatnia przyjęta osoba miała w takiej sytuacji znacznie więcej punktów niż gdyby o miejsce na określonym kierunku walczyli kandydaci z mniejszą liczbą punktów maturalnych.

Z pojęciem progów punktowych łączy się automatycznie pojęcie limitu miejsc. To ustalana przez uczelnie/wydziały maksymalna liczba osób, jaka w danym roku może być przyjęta na określony kierunek studiów. Wynika ona z możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych i jest zapisana w uchwale uczelni. Co zrozumiałe, im wyższy jest ustalony limit miejsc, tym większe szanse dostania się na studia. I odwrotnie. Elitarne, kameralne kierunki to szansa tylko dla najlepszych, bowiem gorsze wyniki maturalne mogą spowodować, że limit miejsc zapełnią osoby z większą liczbą punktów.

Chcesz sprawdzić progi punktowe na wybranych kierunkach?

Znajdź w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą i przejdź do sekcji Progi punktowe.

Rekrutacja uzupełniająca na studia

Informacja o nieprzyjęciu na studia to zdecydowanie chwila rozczarowania, ale też motywacja do działania. Bowiem nic nie jest jeszcze stracone. Rekrutacja to proces dynamiczny.

Listy rankingowe tworzone są w oparciu o punkty obliczone z wzorów rekrutacyjnych, najlepsi kandydaci, w liczbie wypełniającej określony limit miejsc, uzyskują status zakwalifikowanych. Od tego momentu w określonym czasie muszą dostarczyć brakujące dokumenty, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem woli studiowania na danym kierunku studiów. Po spełnieniu tych formalności uzyskują status przyjęty na studia, co zamyka proces rekrutacji.

Bywa jednak, że osoby zakwalifikowane rezygnują ze studiów na określonej uczelni czy kierunku. Przesądzają o tym powody osobiste, zdarzenia losowe, czy sytuacja, że w wyniku aplikowania na kilka kierunków i pomyślnym zakwalifikowaniu wybór wypada na inne studia. W tej sytuacji zwalnia się miejsce na liście rankingowej i osoba będąca „pod kreską” awansuje na liście zyskując status zakwalifikowanej. Nie warto więc podejmować zbyt pochopnych decyzji nawet w sytuacji początkowego niepowodzenia, bowiem przy dużych roszadach i przetasowaniach można uzyskać na liście rankingowej lokatę gwarantującą uzyskanie indeksu.

Drugi nabór na studia

Ze wspomnianych powyżej powodów może się zdarzyć, że ustalony wcześniej limit miejsc nie zostanie wypełniony, w związku z czym uczelnia ogłasza drugi nabór na studia.

Drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej. Każda uczelnia, a nawet wydział indywidualnie wyznacza terminy poszczególnych naborów. Wszystko zależy od zasad, które każda uczelnia ustala samodzielnie.

Zazwyczaj drugie nabory zaczynają się w sierpniu, a trwać mogą do końca października, a nawet do początków listopada, kiedy zaczynają się już zajęcia!

Regułą jest, że w drugim naborze najwięcej miejsc zostaje na kierunkach mniej popularnych, ale może się zdarzyć, że pojedyncze miejsca pojawią się także na rozchwytywanych studiach.

Zasady rekrutacji w drugim naborze pozostają takie same, jak w pierwszym. Liczą się te same przedmioty z matury, stosowane są te same przeliczniki. Na kierunkach, które tego wymagają przeprowadza się także egzaminy wstępne. Udział w drugim naborze wiąże się z ponownym zgłoszeniem w systemie i wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.

Poradnik maturzysty

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Łódzka