Jakiego artykułu szukasz?

Kalkulator punktów na studia

Uczelnie, w których kryterium przyjęcia na studia są punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów maturalnych, stosują odpowiednie przeliczniki, wagi, wzory rekrutacyjne. Aby ułatwić kandydatom ocenę ich szans w naborze na określone kierunki studiów, na stronach uczelni dostępne są tzw. kalkulatory punktów. Jak z nich korzystać? Jaki informacje można uzyskać? Dowiedzcie się więcej czym są kalkulatory punktów na studia.

Kalkulator punktów na studia

Zasady rekrutacji na studia

Rekrutacja do uczelni publicznych i na wybrane kierunki realizowane w niepublicznych szkołach wyższych odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Przeliczane są punkty z konkretnych przedmiotów, wskazanych w kryteriach naboru. Zaznaczone jest, jaki poziom egzaminu będzie uwzględniany, często wskazane są wagi i przeliczniki stosowane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Otrzymana ostatecznie liczba punktów przesądza o miejscu na liście rankingowej. Większość niepublicznych uczelni przyjmuje kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Do obliczenia wyniku rekrutacyjnego wykorzystuje się punktację z matury. Jednak na podstawie choćby próbnych egzaminów, ocen uzyskiwanych w szkole, znając swoje możliwości można wcześniej oszacować potencjalną liczbę punktów, jaką przy założeniu określonych wyników maturalnych uzyskać można w naborze na wybrane kierunki studiów. To daje wyobrażenie o szansach rekrutacyjnych. Choć to oczywiście wynik przybliżony, nieostateczny, może okazać się pomocny w podjęciu decyzji o wyborze studiów.

Jak działa kalkulator rekrutacyjny?

Kalkulator rekrutacyjny jest prostą aplikacją publikowaną na stronach uczelni poświęconym kandydatom na studia. Jego zastosowanie sprowadza się do wpisania lub wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z określeniem ich poziomu oraz uzupełnienia uzyskanych/szacowanych punktów procentowych z danego przedmiotu.

Zarówno obliczony wynik nie jest 100-procentowo pewny, bo popiera się na danych szacunkowych, jak i informacja, czy określona liczba punktów wystarczy, aby dostać się na studia, zależy często od poziomu kandydatów w danym roku i uzyskanych przez nich na maturze wyników.

Niekiedy uczelnie publikują szczegółowy wzór rekrutacyjny, obliczenia pozostawiając kandydatom.

Czy dostanę się na studia?

Sprawdź, ile punktów rekrutacyjnych uzyskasz na wybranych uczelniach.

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Poznańskiej

Kalkulator maturzysty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Śląskiej

Kalkulator maturalny AGH

Kalkulator punktów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Rzeszowskiej

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Wrocławskiej

Chcesz aplikować na inne kierunki?

Znajdź interesującą Cię szkołę wyższą w Bazie Uczelni i szukaj kalkulatora punktów na stronie uczelni w sekcji poświęconej rekrutacji.

Progi punktowe

Uczelnie określają niekiedy tzw. progi punktowe, czyli minimalną liczbę punktów, jaka jest wymagana, aby dostać się na dany kierunek studiów. Dotyczy to najczęściej uczelni publicznych oraz wybranych kierunków realizowanych w niepublicznych szkołach wyższych.

Są uczelnie czy wydziały, gdzie to minimum jest jasno określone i oznacza, że osoba, która nie przekroczy wskazanej liczby punktów, nie jest przyjmowana na studia.

Bywa jednak, że uczelnie publikują informacje o progach punktowych, jakie obowiązywały w minionej rekrutacji. Daje to kandydatom pogląd, jaki był poziom trudności w dostaniu się na studia w zeszłym roku, ale absolutnie nie oznacza, że w bieżącym naborze podobne wyniki będą wystarczające, aby pomyślnie przejść rekrutację lub nie.

Progi punktowe z minionego naboru to wypadkowa poziomu kandydatów z danego roku. Im więcej osób rekrutowało ze świetnie zdaną maturą, tym automatycznie progi punktowe były wyższe, bowiem ostatnia przyjęta osoba miała w takiej sytuacji znacznie więcej punktów niż gdyby o miejsce na określonym kierunku walczyli kandydaci z mniejszą liczbą punktów maturalnych.

Z pojęciem progów punktowych łączy się automatycznie pojęcie limitu miejsc. To ustalana przez uczelnie/wydziały maksymalna liczba osób, jaka w danym roku może być przyjęta na określony kierunek studiów. Wynika ona z możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych i jest zapisana w uchwale uczelni. Co zrozumiałe, im wyższy jest ustalony limit miejsc, tym większe szanse dostania się na studia. I odwrotnie. Elitarne, kameralne kierunki to szansa tylko dla najlepszych, bowiem gorsze wyniki maturalne mogą spowodować, że limit miejsc zapełnią osoby z większą liczbą punktów.

Chcesz sprawdzić progi punktowe na wybranych kierunkach?

Znajdź w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą i przejdź do sekcji Progi punktowe.

Rekrutacja uzupełniająca na studia

Informacja o nieprzyjęciu na studia to zdecydowanie chwila rozczarowania, ale też motywacja do działania. Bowiem nic nie jest jeszcze stracone. Rekrutacja to proces dynamiczny.

Listy rankingowe tworzone są w oparciu o punkty obliczone z wzorów rekrutacyjnych, najlepsi kandydaci, w liczbie wypełniającej określony limit miejsc, uzyskują status zakwalifikowanych. Od tego momentu w określonym czasie muszą dostarczyć brakujące dokumenty, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem woli studiowania na danym kierunku studiów. Po spełnieniu tych formalności uzyskują status przyjęty na studia, co zamyka proces rekrutacji.

Bywa jednak, że osoby zakwalifikowane rezygnują ze studiów na określonej uczelni czy kierunku. Przesądzają o tym powody osobiste, zdarzenia losowe, czy sytuacja, że w wyniku aplikowania na kilka kierunków i pomyślnym zakwalifikowaniu wybór wypada na inne studia. W tej sytuacji zwalnia się miejsce na liście rankingowej i osoba będąca „pod kreską” awansuje na liście zyskując status zakwalifikowanej. Nie warto więc podejmować zbyt pochopnych decyzji nawet w sytuacji początkowego niepowodzenia, bowiem przy dużych roszadach i przetasowaniach można uzyskać na liście rankingowej lokatę gwarantującą uzyskanie indeksu.

Drugi nabór na studia

Ze wspomnianych powyżej powodów może się zdarzyć, że ustalony wcześniej limit miejsc nie zostanie wypełniony, w związku z czym uczelnia ogłasza drugi nabór na studia.

Drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej. Każda uczelnia, a nawet wydział indywidualnie wyznacza terminy poszczególnych naborów. Wszystko zależy od zasad, które każda uczelnia ustala samodzielnie.

Zazwyczaj drugie nabory zaczynają się w sierpniu, a trwać mogą do końca października, a nawet do początków listopada, kiedy zaczynają się już zajęcia!

Regułą jest, że w drugim naborze najwięcej miejsc zostaje na kierunkach mniej popularnych, ale może się zdarzyć, że pojedyncze miejsca pojawią się także na rozchwytywanych studiach.

Zasady rekrutacji w drugim naborze pozostają takie same, jak w pierwszym. Liczą się te same przedmioty z matury, stosowane są te same przeliczniki. Na kierunkach, które tego wymagają przeprowadza się także egzaminy wstępne. Udział w drugim naborze wiąże się z ponownym zgłoszeniem w systemie i wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.

Poradnik maturzysty

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu