Jakiego artykułu szukasz?

Kalkulator punktów na studia

Uczelnie, w których kryterium przyjęcia na studia są punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów maturalnych, stosują odpowiednie przeliczniki, wagi, wzory rekrutacyjne. Aby ułatwić kandydatom ocenę ich szans w naborze na określone kierunki studiów, na stronach uczelni dostępne są tzw. kalkulatory punktów. Jak z nich korzystać? Jaki informacje można uzyskać? Dowiedzcie się więcej czym są kalkulatory punktów na studia.

Kalkulator punktów na studia

Zasady rekrutacji na studia

Rekrutacja do uczelni publicznych i na wybrane kierunki realizowane w niepublicznych szkołach wyższych odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Przeliczane są punkty z konkretnych przedmiotów, wskazanych w kryteriach naboru. Zaznaczone jest, jaki poziom egzaminu będzie uwzględniany, często wskazane są wagi i przeliczniki stosowane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Otrzymana ostatecznie liczba punktów przesądza o miejscu na liście rankingowej. Większość niepublicznych uczelni przyjmuje kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Do obliczenia wyniku rekrutacyjnego wykorzystuje się punktację z matury. Jednak na podstawie choćby próbnych egzaminów, ocen uzyskiwanych w szkole, znając swoje możliwości można wcześniej oszacować potencjalną liczbę punktów, jaką przy założeniu określonych wyników maturalnych uzyskać można w naborze na wybrane kierunki studiów. To daje wyobrażenie o szansach rekrutacyjnych. Choć to oczywiście wynik przybliżony, nieostateczny, może okazać się pomocny w podjęciu decyzji o wyborze studiów.

Jak działa kalkulator rekrutacyjny?

Kalkulator rekrutacyjny jest prostą aplikacją publikowaną na stronach uczelni poświęconym kandydatom na studia. Jego zastosowanie sprowadza się do wpisania lub wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z określeniem ich poziomu oraz uzupełnienia uzyskanych/szacowanych punktów procentowych z danego przedmiotu.

Zarówno obliczony wynik nie jest 100-procentowo pewny, bo popiera się na danych szacunkowych, jak i informacja, czy określona liczba punktów wystarczy, aby dostać się na studia, zależy często od poziomu kandydatów w danym roku i uzyskanych przez nich na maturze wyników.

Niekiedy uczelnie publikują szczegółowy wzór rekrutacyjny, obliczenia pozostawiając kandydatom.

Czy dostanę się na studia?

Sprawdź, ile punktów rekrutacyjnych uzyskasz na wybranych uczelniach.

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Poznańskiej

Kalkulator maturzysty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Śląskiej

Kalkulator maturalny AGH

Kalkulator punktów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Rzeszowskiej

Kalkulator rekrutacyjny Politechniki Wrocławskiej

Chcesz aplikować na inne kierunki?

Znajdź interesującą Cię szkołę wyższą w Bazie Uczelni i szukaj kalkulatora punktów na stronie uczelni w sekcji poświęconej rekrutacji.

Progi punktowe

Uczelnie określają niekiedy tzw. progi punktowe, czyli minimalną liczbę punktów, jaka jest wymagana, aby dostać się na dany kierunek studiów. Dotyczy to najczęściej uczelni publicznych oraz wybranych kierunków realizowanych w niepublicznych szkołach wyższych.

Są uczelnie czy wydziały, gdzie to minimum jest jasno określone i oznacza, że osoba, która nie przekroczy wskazanej liczby punktów, nie jest przyjmowana na studia.

Bywa jednak, że uczelnie publikują informacje o progach punktowych, jakie obowiązywały w minionej rekrutacji. Daje to kandydatom pogląd, jaki był poziom trudności w dostaniu się na studia w zeszłym roku, ale absolutnie nie oznacza, że w bieżącym naborze podobne wyniki będą wystarczające, aby pomyślnie przejść rekrutację lub nie.

Progi punktowe z minionego naboru to wypadkowa poziomu kandydatów z danego roku. Im więcej osób rekrutowało ze świetnie zdaną maturą, tym automatycznie progi punktowe były wyższe, bowiem ostatnia przyjęta osoba miała w takiej sytuacji znacznie więcej punktów niż gdyby o miejsce na określonym kierunku walczyli kandydaci z mniejszą liczbą punktów maturalnych.

Z pojęciem progów punktowych łączy się automatycznie pojęcie limitu miejsc. To ustalana przez uczelnie/wydziały maksymalna liczba osób, jaka w danym roku może być przyjęta na określony kierunek studiów. Wynika ona z możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych i jest zapisana w uchwale uczelni. Co zrozumiałe, im wyższy jest ustalony limit miejsc, tym większe szanse dostania się na studia. I odwrotnie. Elitarne, kameralne kierunki to szansa tylko dla najlepszych, bowiem gorsze wyniki maturalne mogą spowodować, że limit miejsc zapełnią osoby z większą liczbą punktów.

Chcesz sprawdzić progi punktowe na wybranych kierunkach?

Znajdź w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą i przejdź do sekcji Progi punktowe.

Rekrutacja uzupełniająca na studia

Informacja o nieprzyjęciu na studia to zdecydowanie chwila rozczarowania, ale też motywacja do działania. Bowiem nic nie jest jeszcze stracone. Rekrutacja to proces dynamiczny.

Listy rankingowe tworzone są w oparciu o punkty obliczone z wzorów rekrutacyjnych, najlepsi kandydaci, w liczbie wypełniającej określony limit miejsc, uzyskują status zakwalifikowanych. Od tego momentu w określonym czasie muszą dostarczyć brakujące dokumenty, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem woli studiowania na danym kierunku studiów. Po spełnieniu tych formalności uzyskują status przyjęty na studia, co zamyka proces rekrutacji.

Bywa jednak, że osoby zakwalifikowane rezygnują ze studiów na określonej uczelni czy kierunku. Przesądzają o tym powody osobiste, zdarzenia losowe, czy sytuacja, że w wyniku aplikowania na kilka kierunków i pomyślnym zakwalifikowaniu wybór wypada na inne studia. W tej sytuacji zwalnia się miejsce na liście rankingowej i osoba będąca „pod kreską” awansuje na liście zyskując status zakwalifikowanej. Nie warto więc podejmować zbyt pochopnych decyzji nawet w sytuacji początkowego niepowodzenia, bowiem przy dużych roszadach i przetasowaniach można uzyskać na liście rankingowej lokatę gwarantującą uzyskanie indeksu.

Drugi nabór na studia

Ze wspomnianych powyżej powodów może się zdarzyć, że ustalony wcześniej limit miejsc nie zostanie wypełniony, w związku z czym uczelnia ogłasza drugi nabór na studia.

Drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej. Każda uczelnia, a nawet wydział indywidualnie wyznacza terminy poszczególnych naborów. Wszystko zależy od zasad, które każda uczelnia ustala samodzielnie.

Zazwyczaj drugie nabory zaczynają się w sierpniu, a trwać mogą do końca października, a nawet do początków listopada, kiedy zaczynają się już zajęcia!

Regułą jest, że w drugim naborze najwięcej miejsc zostaje na kierunkach mniej popularnych, ale może się zdarzyć, że pojedyncze miejsca pojawią się także na rozchwytywanych studiach.

Zasady rekrutacji w drugim naborze pozostają takie same, jak w pierwszym. Liczą się te same przedmioty z matury, stosowane są te same przeliczniki. Na kierunkach, które tego wymagają przeprowadza się także egzaminy wstępne. Udział w drugim naborze wiąże się z ponownym zgłoszeniem w systemie i wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.

Poradnik maturzysty

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach