​Kierunek lekarski w Katowicach


Dla kogo studia medyczne?


Od idealnego lekarza oczekuje się odporności na stres, zaradności i umiejętności pracy w sytuacjach często trudnych, ekstremalnych. Istotne są też predyspozycje interpersonalne, empatia, szczere zainteresowanie problemem pacjenta.

Aby sprostać wymogom trudnych studiów, kandydat powinien być osobą sumienną, pracowitą, systematyczną.


Jak wyglądają studia lekarskie?


Kierunek lekarski realizowany jest w formie jednolitych studiów, trwających 6 lat. Kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego lekarza. Natomiast prawo do wykonywania zawodu można uzyskać po ukończeniu stażu i pomyślnym zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego. To z kolei moment na wybór specjalizacji. Nabór na konkretne z nich jest ogłaszany każdego roku, inna jest oferta w różnych województwach – wynika to z zapotrzebowania na określonych lekarzy.

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami: biofizyka, historia medycyny, chemia, biochemia, pierwsza pomoc, histologia z embriologią i elementami cytofizjologii, podstawy biologii molekularnej, etyka lekarska, psychologia lekarska, fizjologia, anatomia radiologiczna, farmakologia i toksykologia, patomorfologia, genetyka, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne.

W programie studiów przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych, realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej.

Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki po każdym roku studiów.


Praca po medycynie


Lekarze przede wszystkim pracują w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, przychodniach specjalistycznych, sanatoriach, prowadzą prywatną praktykę. Zatrudniani są w instytucjach badawczych, zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem w wiedzy prozdrowotnej, ośrodkach rozwojowych, firmach farmaceutycznych.

Gdzie w Katowicach można studiować kierunek lekarski?

Dwie uczelnie oferują te studia:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z biologii i chemii, zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 20000 zł, niestacjonarnych – 24000 zł.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach oraz Wydział Lekarski w Zabrzu

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka , matematyka, każdy zdawany na poziomie rozszerzonym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 17500 zł.

Decyzja o wyborze medycyny powinna zapaść na tyle wcześnie, aby wypracować jak najlepsze wyniki z przedmiotów rekrutacyjnych. Przy dużej konkurencji każdy punkt może być decydujący.

Zastanawiacie się, jak to jest na medycynie: przeczytajcie o doświadczeniach studentki, która skończyła trzeci rok studiów: