Kierunki medyczne w Rzeszowie


Dla kogo studia medyczne?


Kierunek lekarski czy fizjoterapia to studia długie (trwają odpowiednio 6 i 5 lat), ciężkie, wymagające przyswajania dużych partii materiału. Wymaganiom takim mogą sprostać osoby zdeterminowane, systematyczne, pracowite, otwarte na ciągłe dokształcanie i zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń.

Rozważając predyspozycje do studiowania nie można nie wspomnieć o pewnych istotnych cechach kandydatów. Kierunki medyczne wybierają osoby, dla których najważniejsze musi być dobro pacjenta, a więc wrażliwe, empatyczne, wyrozumiałe, ale jednocześnie pewne siebie, zdecydowane, potrafiące podejmować decyzje w sytuacjach niestandardowych, odporne na stres. Bardzo istotna jest także umiejętność komunikacji – jasność przekazywania informacji o stanie zdrowia, planowanym leczeniu.

Od fizjoterapeutów dodatkowo oczekuje się doskonałej kondycji fizycznej – ich przyszła praca będzie wymagać silnych, sprawnych rąk, w wielu sytuacjach trzeba pacjenta wesprzeć, podtrzymać.

Z kolei zawód ratownika medycznego wymaga dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.


Perspektywy pracy po kierunkach medycznych


Konkretny kierunek medyczny przygotowuje do pracy w wyspecjalizowanej dziedzinie. Jego wybór w pewnym sensie determinuje przyszłe życie zawodowe. Lekarze i pielęgniarki zatrudniani są w szpitalach, klinikach, przychodniach, prywatnych gabinetach lekarskich. Pracują w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, pogotowiu ratunkowym, a także w ośrodkach naukowo-badawczych.

Fizjoterapeuci pracują w gabinetach rehabilitacji, masażu, centrach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, ośrodkach medycyny sportowej, sanatoriach, domach opieki. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Położne znajdują zatrudnienie na oddziałach ginekologiczno-położniczych, w przychodniach, poradniach kobiecych, gabinetach ginekologicznych.

O dietetyce szerzej pisaliśmy tutaj.

Absolwenci zdrowia publicznego pracują w różnorodnych podmiotach leczniczych, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach badawczych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, są ekspertami w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, instytucjach rządowych i samorządowych.


Gdzie w Rzeszowie studiować kierunki medyczne?


Uczelnią z bogatą ofertą kierunków medycznych jest Uniwersytet Rzeszowski. Kierunek lekarski i fizjoterapia to jednolite magisterskie studia, trwające 6 i 5 lat. Pozostałe kierunki realizowane są w trybie dwustopniowym. Po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich. Nie dotyczy to elektroradiologii i ratownictwa medycznego (tylko studia licencjackie).

Poznajcie szczegółową ofertę Wydziału Medycznego, zasady rekrutacji i roczne koszty związane z nauką na studiach niestacjonarnych:

  • kierunek lekarski (również w języku angielskim)
  • pielęgniarstwo
  • położnictwo
  • dietetyka
  • zdrowie publiczne
  • elektroradiologia
  • ratownictwo medyczne
  • fizjoterapia.

Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka lub matematyka. Przy równej liczbie punktów uwzględniany będzie wynik z języka obcego.

Rok studiów niestacjonarnych I stopnia kosztuje 5500 zł na kierunkach dietetyka i fizjoterapia. Na kierunku lekarskim – 32000 zł.

Fizjoterapię, dietetykę i kosmetologię można również studiować w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Magisterskie studia na fizjoterapii realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji to język polski, język obcy, matematyka oraz do wyboru biologia lub chemia.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5900 zł, niestacjonarnych 5200 zł.