Dietetyka w Rzeszowie

Dietetycy zajmują się dobieraniem planu żywieniowego zgodnie z potrzebami wieku, trybu życia, ale też stanu zdrowia. Pewne choroby wymagają zmiany nawyków żywieniowych, wyeliminowania pewnych produktów z diety lub zastąpienia ich innymi.

Dla kogo studia na dietetyce?

Zawód dietetyka łączy w sobie kompetencje terapeuty i technologa żywności. Przyszła praca będzie nierozerwalnie związana z kontaktem z pacjentem – istotna więc będzie dobra komunikatywność, wyrozumiałość, empatia. Rolą dietetyka jest m.in. układanie diet - pomocna w pracy będzie więc także fantazja kulinarna.

Perspektywy pracy po dietetyce

Specjaliści z zakresu dietetyki pracują w szpitalach, przychodniach, poradniach metabolicznych. Prowadzą własne gabinety. Są zatrudniani w firmach cateringowych, zajmujących się zbiorowym żywieniem oraz przetwórstwem żywności. Dietetycy świadczą porady żywieniowe w klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Jak wyglądają studia na dietetyce?

Dietetyka to kierunek realizowany w systemie dwustopniowym. Oznacza to, że po trzech latach nauki absolwenci uzyskują dyplom licencjata i mogą kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Program studiów na dietetyce obejmuje zagadnienia z zakresu klinicznego zarysu chorób i żywienia klinicznego, tradycji żywieniowych na świecie, żywienia w chorobach cywilizacyjnych, poradnictwa dietetycznego z elementami dietoterapii, projektowania diet, higieny i toksykologii żywności, biochemii ogólnej i chemii żywności, anatomii i fizjologii człowieka, towaroznawstwa surowców rolno-spożywczych.

Duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne.

Gdzie w Rzeszowie można studiować dietetykę?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Poznajcie ich ofertę oraz zasady rekrutacji i koszty kształcenia:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii ora chemii lub fizyki lub matematyki. Kryterium dodatkowym będzie wynik z języka obcego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 5500 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, specjalności:

  • poradnictwo dietetyczne
  • dietetyka sportowa.

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru chemii lub biologii.

Semestr studiów kosztuje 5600 zł.

Zaciekawił Was ten kierunek studiów?

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o samych studiach na dietetyce, opowie o tym absolwentka kierunku jednej z publicznych uczelni: