Jakiego artykułu szukasz?

Logistyka – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Solidne wyniki maturalne z matematyki i języka obcego to absolutne minimum, jeśli myślicie o rekrutacji na Logistykę. Wiele uczelni punktuje również język polski i praktycznie wszędzie musicie zdać przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy – tu uczelnie najczęściej pozostawiają wybór, wskazując kilka przedmiotów rekrutacyjnych. Sprawdźcie, gdzie można studiować Logistykę oraz jak wyglądają szczegółowe zasady naboru w wybranych uczelniach.

Logistyka – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Logistykę oferują praktycznie wszystkie ośrodki akademickie. To kierunek powszechny na politechnikach, uczelniach ekonomicznych, niektórych rolniczych oraz uniwersytetach. Oferuje go również wiele niepublicznych szkół wyższych. Łączy wiedzę techniczną z zagadnieniami ekonomii. Doskonała znajomość języków obcych może być konieczna w przyszłej pracy logistyka.

Logistyka – jakie przedmioty na maturze?

Sprawdzamy, co należy zdawać na maturze w kilku wybranych uczelniach o różnych profilach kształcenia.

Kandydaci na Politechnikę Łódzką zdają matematykę, język obcy oraz do wyboru fizykę lub chemię.

Punkty z matematyki, języka polskiego i języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie decydują o przyjęciu na Politechnikę Częstochowską.

Przedmioty obowiązkowe (język polski, język obcy i matematyka) oraz dodatkowo fizyka obowiązują podczas rekrutacji na studia cywilne do Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie. Nieco inne warunki muszą spełnić kandydaci na studia wojskowe. Weryfikowana jest niekaralność, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz potwierdzona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Zdają ponadto egzaminy ze sprawności fizycznej oraz odbywają rozmowy kwalifikacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obejmuje język obcy oraz dwa przedmioty wybrane spośród: matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Matematyka na poziomie podstawowym oraz jeden z przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym – matematyka, biologia, chemia, fizyka lub informatyka – obowiązują w naborze na Politechnikę Śląską.

Kandydaci na Uniwersytet Opolski otrzymują punkty rekrutacyjne z matematyki, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia lub język polski.

Rekrutacja do niepublicznych szkół wyższych najczęściej polega na spełnieniu wymogów formalnych i złożeniu kompletu dokumentów. Odbywa się według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe zasady naboru w serwisach wybranych uczelni.

Sprawdź, które inne szkoły wyższe i ośrodki akademickie oferują studia na Logistyce.

Logistyka – studia pokrewne

Poznaj inne kierunki związane z zagadnieniami logistyki:

Logistyka międzynarodowa

Transport i logistyka

Inżynieria logistyki

Logistics

Logistyka i spedycja

Transport

Inne kierunki studiów technicznych znajdziesz tutaj.

Więcej o studiach technicznych - tutaj.

Poradnik kandydata na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ

Powiązane treści

Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie