​Logistyka w Gdyni

Ale logistyka to oczywiście nie tylko transport. Narzędzia logistyczne znajdują zastosowanie na każdym etapie powstawania produktu czy usługi, począwszy od momentu planowania, zakupu materiałów, samej produkcji czy świadczenia usługi, dystrybucji, magazynowania, sprzedaży, świadczenia usług posprzedażowych. Celem zarządzania logistycznego jest takie skoordynowanie wszystkich procesów, aby produkt finalny dotarł we właściwym miejscu, czasie i o określonej cenie zgodnie z oczekiwaniem odbiorcy.

Od sprawnych logistyków oczekuje się zatem doskonałej organizacji, decyzyjności, umiejętności pracy pod presją czasu, łatwości komunikowania, zdolności pracy zespołowej, zmysłu analitycznego.

Praca po logistyce

Absolwenci logistyki pracują jako specjaliści, kierownicy, menadżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, spedycyjnych, w działach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, planowania, transportu, zarządzania flotą. Logistycy pracują jako doradcy, analitycy, eksperci, wybierają także karierę naukową.

Jak wyglądają studia na logistyce?

Kształcenie jest dwustopniowe. W Gdyni możliwe jest ukończenie logistyki jedynie na poziomie licencjackim lub inżynierskim. Osoby zainteresowane kontynuowaniem nauki na magisterskich studiach II stopnia mogą wybrać kierunek pokrewny lub inną uczelnię. Przykładowo w Gdańsku można studiować logistykę na poziomie magisterskim.

Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalnościowe: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, logistyka produkcji i usług, mechanika i wytrzymałość materiałów, logistyka dystrybucji, magazynowanie, towaroznawstwo i materiałoznawstwo, automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych, logistyczna gra decyzyjna, negocjacje, planowanie i sterowanie produkcją, wsparcie informatyczne dla logistyki produkcji, zarządzanie odpadami w logistyce produkcji, projektowanie inteligentnych systemów transportowych, automatyka i robotyka w inteligentnych systemach transportowych, technologie informatyczne w zarządzaniu transportem.

Wiele zajęć prowadzonych jest przy współpracy praktyków biznesu, związanych z lokalnymi przedsiębiorstwami logistycznymi.

Gdzie w Gdyni można studiować logistykę?

Dwie niepubliczne uczelnie oferują ten kierunek studiów. Zapoznajcie się z bogatą ofertą specjalności oraz kosztami kształcenia:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, tylko studia licencjackie, specjalności:

 • logistyka międzynarodowa
 • logistyka morska
 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka służb mundurowych
 • transport i spedycja.

Rok studiów kosztuje 4800 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Ekonomii I Zarządzania w Gdyni, tylko studia inżynierskie, specjalności:

 • inteligentne systemy transportowe
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria systemów logistycznych
 • logistyka e-commerce
 • logistyka i spedycja
 • logistyka międzynarodowa
 • logistyka transportu
 • logistyka portów morskich
 • projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
 • zintegrowane systemy informatyczne w logistyce.

Rok studiów kosztuje 4300 zł.

Logistycy są pracownikami poszukiwanymi na rynku pracy. Oczywiście sam dyplom ukończenia studiów nie jest gwarancją satysfakcjonującej pracy. Ważne są wspomniane wcześniej predyspozycje.

Logistyka to branża, w której znajomość języków obcych jest kluczowa. Warto jeszcze w trakcie studiów zdobywać pierwsze szlify zawodowe, zbierać doświadczenie, które będzie istotnym argumentem podczas negocjowania warunków pracy.