​Logistyka w Krakowie

Dla kogo studia logistyczne?

Osoba, która chce swoje życie zawodowe związać z logistyką, powinna oprócz wykształcenia posiadać pewne predyspozycje. To nie kierunek dla introwertyków, osób bujających w obłokach, ceniących sobie ciszę i spokój. Codzienna praca wymaga podejmowania wielu decyzji, elastycznego podejścia do problemu, współpracy, umiejętności działania pod presją czasu. Zawód logistyka wymaga prawdziwej maestrii w zarządzaniu, analitycznego myślenia i maksymalnej operatywności.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: globalizacja procesów logistycznych, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych, procesy negocjacyjne w logistyce, metody analiz logistycznych, strategie przedsiębiorstw logistycznych w warunkach kryzysu, ekonomika transportu, logistyka w dystrybucji.

Co po studiach logistycznych?

Studia logistyczne przygotowują kadry menedżerskie i specjalistów z zakresu zarządzania logistycznego. Absolwenci logistyki z sukcesem znajdą pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, handlowych, działach zaopatrzenia, dystrybucji, firmach spedycyjnych, doradczych. Przykładowe stanowiska pracy logistyka to specjalista sprzedaży, gospodarki magazynowej, prognozowania popytu, planowania produkcji, spedytor, projektant systemów logistycznych, analityk systemów logistycznych.

Gdzie studiować logistykę w Krakowie?

W Krakowie logistykę można studiować na dwóch uczelniach. Są to:

Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek logistyka międzynarodowa. 3,5-letnie studia inżynierskie łączą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz technicznych.

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz do wyboru matematyki lub geografii.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2600 zł.

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie, studia licencjackie.

Roczny koszt studiów stacjonarnych to 5520 zł, niestacjonarnych - 4440 zł.