​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii

Zamknięto szkoły, uczelnie, instytucje publiczne, punkty usługowe, restauracje, hotele, a w sklepach wprowadzono ograniczenia.

Zablokowano granice, zawieszono większość lotów, do minimum ograniczono możliwość przemieszania się. Na chwilę zabrakło w sklepach niektórych podstawowych artykułów codziennego użytku, bo ludzie wykupywali je w panice.

Wszystkie te zmiany podyktowane były próbą ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Scenariusz znany z filmów i książek z działu fantastyka, stał się codziennością.

Egzaminy dojrzałości w czasie pandemii coronavirisa

Pomimo tych wszystkich zmian nie zdecydowano się na odwołanie matur. Maturzyści do egzaminu muszą przystąpić, a uczelnie zrekrutować kolejny rocznik studentów.

W poprzednich latach o tej porze egzaminy maturalne były w zasadzie na półmetku. Obecnie, chociaż mamy maj, nikt do końca nie wie, jak technicznie wyglądać będą matury 2020. Wiadomo jedynie, że egzaminy zostaną przeprowadzone przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, jednak wytyczne związane z bezpieczeństwem nie zostały jeszcze podane. Arkusze egzaminacyjne są już wydrukowane i czekają spakowane na rozesłanie.


Co wiadomo o przeprowadzeniu matury 2020?

Centralna komisja Egzaminacyjna podała harmonogram matur 2020, z którego wynika, że przesunięte zostały o miesiąc i rozpoczynają się w poniedziałek 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, a kończą się 29 czerwca. Jest to termin główny matury.

UWAGA!

W tym roku nie odbędzie się część ustna egzaminu maturalnego z żadnego przedmiotu i w żadnym terminie (również poprawkowym)! Jest to chyba jak na razie najpoważniejsza, oprócz zmiany terminów, zmiana w maturach.

Osoby, które nie będą mogły zdawać egzaminu w terminie głównym, a uzyskają zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, do matur przystąpią 8 lipca.

Uwaga na termin egzaminów poprawkowych!

W tym roku poprawki odbędą się dopiero we wrześniu (start 8 września).


Kiedy będą wyniki matur 2020?

W związku ze zmianą terminów egzaminów zmienią się także terminy ogłoszenia wyników matur. Jak to wygląda?

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 11 sierpnia 2020 r.


Gdzie szukać informacji o Maturze 2020?

Podstawowym źródłem wiedzy o maturach jest strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Znaleźć tam można najnowsze oficjalne informacje, harmonogramy oraz arkusze egzaminów próbnych i z lat poprzednich

https://cke.gov.pl/