​Nawigacja w Gdyni

Nawigacja to studia dla osób odpowiedzialnych, odpornych na stres, opanowanych, wytrzymałych fizycznie, posiadających intuicję techniczną, refleks, o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych – studia będą bazowały na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki. Co nie mniej ważne – przyszła praca na morzu łączy się z rozłąką z najbliższymi na wiele tygodni i obcowaniem z tą samą grupą ludzi funkcjonujących podczas rejsu na ograniczonej przestrzeni jaką jest statek. Na pewno praca nawigatora zaspokoi ciekawość świata – przed Tobą podróże w odległe zakątki globu, w dodatku dostaniesz za to zapłatę!


Praca po nawigacji


Każdy, kto wybiera studia na nawigacji ma w perspektywie życie zawodowe związane z pracą na morzu, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej: flocie handlowej, transportowej, pasażerskiej, przemysłowej, usługowej.

Ukończenie konkretnych specjalności pozwala na podjęcie pracy na specjalistycznych statkach hydrograficznych, badawczych, obsługujących pola naftowe i farmy wiatrowe.

Absolwenci nawigacji mogą pracować także na lądzie: w przedsiębiorstwach administracji morskiej, służbach technicznych i eksploatacyjnych, instytucjach klasyfikacyjnych czy służbach SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa).


Jak wyglądają studia na nawigacji?


Wybrane przedmioty w programie kształcenia: matematyka, fizyka, informatyka, automatyka, meteorologia, urządzenia nawigacyjne, systemy satelitarne w nawigacji, ratownictwo morskie, oceanografia, bezpieczeństwo nawigacji, łączność morska, astronawigacja, ochrona środowiska morskiego, manewrowanie jednostką pływającą, pomiary hydrograficzne, geoinformatyka, hydrografia morska, systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi.

Studia trwają 4 lata. Integralną częścią programu są indywidualne praktyki morskie na statkach handlowych. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera. Po spełnieniu określonych formalności i zaliczeniu praktyki pływania dodatkowo kończą studia z dyplomem oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie operacyjnym (oficera wachtowego).

Ukończenie studiów magisterskich oraz zaliczenie wymaganej przepisami praktyki pływania pozwala studentom uzyskać dyplom oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie zarządzania.

Studenci wojskowi uzyskują patent oficera Marynarki Wojennej.


Studia na nawigacji w Gdyni?


Zapoznajcie się z ofertą dwóch morskich szkół wyższych:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, specjalności na studiach inżynierskich wybieranie po czwartym semestrze:

 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej
 • nawigacyjna obsługa sektora offshore
 • eksploatacja statku handlowego.

Uczelnia oferuje również studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalności:

 • eksploatacja okrętowych systemów pokładowych.

Osoby zainteresowane dalszym kształceniem na tym samym kierunku mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia w specjalności:

 • nawigacja morska.
 • transport morski.
 • administrowanie polską strefą ekonomiczną
 • eksploatacja zbiornikowców
 • morskie systemy informacyjne
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • technologie offshorowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim
 • żegluga arktyczna.

Rekrutacja na studia inżynierskie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki i języka obcego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4100 zł.

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, specjalności:

Dużo bogatsza jest oferta magisterskich studiów II stopnia:

Rekrutacja na studia inżynierskie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów obowiązkowych: matematyki i języka obcego oraz przedmiotów dodatkowych: języka obcego oraz do wyboru: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, geografii, biologii lub informatyki.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 6600 zł.

Wraz z rozwojem technologii eksploracji mórz i oceanów oraz eksploatacji bogactw naturalnych wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów uczelni morskich. Nawigacja to kierunek elitarny ze względu na fakt, że studiować go można na kilku dosłownie uczelniach w Polsce, głównie zlokalizowanych na Pomorzu.

Zaciekawiły Cię te studia?

Zajrzyjmy do Pracowni Systemów Nawigacyjnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni:


Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy nawigatora – proponujemy ciekawy film na ten temat: