​Oceanotechnika w Gdańsku

Oceanotechnika w Gdańsku przyciąga pasjonatów morza, osoby, które myślą o pracy w szeroko pojętej branży morskiej – zarówno w aspekcie badania zasobów mórz i oceanów, jak i obiektów po nich pływających.

Studia zaznajamiają z zasadami budowy małych i dużych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, obsługi platform wiertniczych, kutrów rybackich, super zbiorników i dużych statków pasażerskich.

Jak wyglądają studia na oceanotechnice?

Oceanotechnika to studia inżynierskie, trwające 7 semestrów, po których możliwe jest kształcenie na studiach magisterskich II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: techniki wytwarzania okrętu, wybrane zagadnienia z oceanotechniki, budowa okrętów i obiektów oceanotechnicznych, projektowanie i konstrukcja okrętu, podstawy budowy statków i jachtów, hydromechanika i budowa okrętu, automatyka, ochrona środowiska, termodynamika, silniki cieplne, materiałoznawstwo, geologia i geoinżynieria środowiska podmorskiego, eksploracja morskich zasobów naturalnych, systemy napędowe, urządzenia do pozyskiwania morskich zasobów naturalnych.

Oprócz wykładów i ćwiczeń studenci zaliczają własne projekty, a także uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych – uczelnia dysponuje basenem modelowym, umożliwiającym testowanie modeli statków i instalacji wodnych.

Przewidzianych jest 6 tygodni praktyk przemysłowych i specjalnościowych.

Możliwości zatrudnienia po oceanotechnice

Ukończenie tego kierunku z założenia przewiduje zawodowe związanie się z gospodarką morską. Absolwenci mogą pracować w małych stoczniach remontowych, produkcyjnych, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach współpracujących z przemysłem okrętowym, instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej czy zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach armatorskich, przemyśle maszynowym, firmach zajmujących się eksploatacją portów i floty czy marketingiem i wdrażaniem nowych form organizacji.

Gdzie w Gdańsku można studiować oceanotechnikę?

Uczelnią, która oferuje ten kierunek jest:

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, specjalności na studiach inżynierskich:

  • budowa okrętów i jachtów
  • maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych
  • inżynieria zasobów naturalnych
  • zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej.

Na studiach magisterskich można wybrać następujące specjalności:

  • projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • eksploatacja mórz i oceanów
  • technologie podwodne.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia.

Semestr niestacjonarnych studiów inżynierskich kosztuje 2455 zł.