Prawo - to trudne studia, wkuwanie paragrafów, przyswajanie dużych partii wiedzy. To wyzwanie dla osób sumiennych, cierpliwych, posiadających umiejętności analityczne.

Studia prawnicze

Prawo realizowane jest w formie 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci uzyskują dyplom magistra i są przygotowani do udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej. Mogą jednocześnie ubiegać się o wybraną aplikację prawniczą, przykładowo: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, komorniczą.

Wybrane przedmiotu w toku studiów na kierunku prawo: logika dla prawników, historia państwa i prawa, wstęp do prawoznawstwa, ekonomia, łacina dla prawników, socjologia/filozofia, prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, prawo finansowe, prawo pracy, postępowanie karne, prawo międzynarodowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze i handlowe.

Co po studiach prawniczych?

Wykwalifikowani prawnicy mogą prowadzić własną kancelarię doradztwa prawnego, są zatrudniani w sądach, prokuraturach, kancelariach, w administracji rządowej i samorządowej. W przedsiębiorstwach publicznych czy prywatnych są ekspertami w zakresie mediacji, negocjacji, doradzają w kwestiach prawnych, podatkowych.

Gdzie studiować prawo w Łodzi?

Łódzkie uczelnie oferujące studia na kierunku prawniczym to:

Społeczna Akademia Nauk

Studia stacjonarne kosztuj 5760 zł, niestacjonarne – 5040 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, specjalności:

  • karnistyczna
  • cywilistyczna
  • gospodarczo-finansowa.

Miesięczne czesne wynosi 470 zł na studiach stacjonarnych oraz 420 na studiach niestacjonarnych.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacje:

  • wymiar sprawiedliwości - profil prawnokarny
  • wymiar sprawiedliwości - profil cywilnoprawny
  • prawo publiczne
  • prawo gospodarcze
  • prawo europejskie.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia, geografia.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4900 zł.

Każdy student prędzej czy później będzie musiał wziąć do ręki podręcznik – pisze na swoim blogu adwokat, Michał Wysocki. Nie oszukujmy się – raczej prędzej, niż później – studia prawnicze słyną z konieczności przyswajania ogromnych partii materiału. Jak to zrobić skutecznie? Jak wykorzystywać notatki, podręczniki, skrypty, ustawy, aby proces uczenia się przyniósł pożądany efekt?

Autor bloga na podstawie własnego doświadczenia przedstawia plusy i minusy różnych metod zdobywania wiedzy. Wszystkie przetestował i wykorzystał w trakcie studiów prawniczych i aplikacji:

http://lexmanual.pl/jak-sie-uczyc/