​Rynek pracy w Białymstoku

Dorywcze prace, niekoniecznie związane z przyszłym życiem zawodowym mają na celu przede wszystkim podreperować studencki budżet, pozwolić odłożyć kilka groszy na wyjście na dyskotekę czy do pubu albo kina. Ale nawet kelnerowanie w restauracji, mycie okien czy udzielanie korepetycji to pierwsza lekcja odpowiedzialności, zorganizowania się, rozplanowania dodatkowych obowiązków. To zatem pierwsze bezcenne doświadczenia, które przygotowują do pracy zawodowej po studiach.

Oferty takich prac dorywczych najczęściej rozchodzą się pocztą pantoflową, znajdują się bezpośrednio w konkretnych lokalach, na uczelnianych tablicach ogłoszeń.


Gdzie szukać pomocy w znalezieniu pracy?

Jednak przychodzi moment na „coś poważniejszego”. Pomocne w wejściu na rynek pracy są uczelniane biura karier. To instytucje, które współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami, pozyskują tym samym oferty zatrudnienia, praktyk, organizują targi pracy, warsztaty przygotowujące do efektywnego poszukiwania pracy, konsultacje zawodowe. Doradzają w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, odpowiedniego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Kontakt i szczegółowy zakres działalności biur karier konkretnych uczelni znajdują się w poniższych linkach:

Uniwersytet w Białymstoku

Politechnika Białostocka

Uniwersytet Medyczny

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Wyższa Szkoła Medyczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania


Praktyki studenckie, staże

Uczelnie uczestniczą w organizowaniu obowiązkowych praktyk, przewidzianych w programie studiów na określonych kierunkach. Współpracują z przedsiębiorstwami o profilu zgodnym z tematyką kierunku. To jednak całkowite minimum, a praktyczne doświadczenie jest bezcenne i stanowi silny argument przy negocjowaniu warunków pracy i płacy. Warto więc wykorzystać każdą wolną chwilę, szczególnie na ostatnich semestrach studiów.

Śledząc portale pracy zauważycie, jak wiele ofert skierowanych jest właśnie do studentów będących na ostatnim etapie edukacji. Zatrudnienie takiej osoby jest dla pracodawcy mniej kosztowne, satysfakcjonująca współpraca często przeradza się w stałą umowę na dłuższy czas.

Doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia jest odbycie płatnego stażu. To najczęściej kilkutygodniowe projekty, odbywające się w okresie wakacji lub innych terminach, organizowane w takim wymiarze godzin, aby nie kolidować z obowiązkami uczelnianymi. Praca wśród profesjonalistów w dziale czy przedsiębiorstwie o interesującym profilu będzie szansą zmierzenia się z rzeczywistymi sytuacjami, możliwością gromadzenia bezcennych doświadczeń.


Ile można zarobić w Białymstoku

Według portalu pracuj.pl przeciętnie wynagrodzenie wynosiło w 2018 roku 4200 zł brutto. W takich branżach jak bankowość, budownictwo czy sprzedaż/obsługa klienta zarobki były wyższe. Przykładowo średnia pensja na stanowisku księgowej to 5000 zł, przedstawiciel handlowy zarabiał 5700 zł. Niezmiennie najwięcej zarabiają pracownicy branży informatycznej i komunikacyjnej.


Dla kogo nie zabraknie pracy

Wybierając kierunek studiów warto uwzględnić prognozy zatrudnienia. Barometrzawodow.pl na 2019 prezentuje listę zawodów deficytowych. To oznacza, że w najbliższym czasie zapotrzebowanie na specjalistów we wskazanych dziedzinach będzie się utrzymywać, pracy dla nich nie zabraknie. To przykładowo inżynierowie budownictwa, księgowi, spedytorzy i logistycy, technicy dentystyczni. Zdobycie wykształcenia w tych zawodach gwarantują białostockie uczelnie.


Jeśli nie etat, to co?

Osoby pełne pomysłów i odważne, by rozwinąć własną działalność, mogą na początku swojej biznesowej drogi skorzystać z pomocy i wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości. To instytucje, których celem jest promowanie i wspieranie samozatrudnienia poprzez opiekę specjalistów, doradztwo, udostępnienie narzędzi wirtualnych, zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych, pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej, poszukiwaniu partnerów gospodarczych. Funkcjonowanie firmy będącej pod parasolem inkubatora nie wymaga wielkich nakładów finansowych i daje szansę na rozwinięcie skrzydeł bez wielkich kosztów.

Inkubatory działają również przy wybranych uczelniach:

https://inkubatory.pl/lokalizacje/bialystok/

https://inkubatorpb.pl/.