Logistyka w Warszawie

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych czy usługowych nie może się odbyć bez udziału specjalistów w dziedzinie zarządzania logistycznego. Zdobycie kompetencji z zakresu procesów spedycji, zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych zapewniają studia na kierunku logistyka.

Na absolwentów logistyki praca czeka tam, gdzie dokonuje się przepływu towarów, osób, pieniędzy lub informacji, na lotniskach, w portach morskich, dużych stacjach kolejowych, firmach kurierskich, transportowych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach magazynowych lub produkcyjnych.

Jakie przedmioty na logistyce?

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: matematyka, finanse i rachunkowość, logistyka, informatyka, zarządzanie zapasami, prawo, statystyka, ekonomika i organizacja transport, logistyka dystrybucji, marketing, projektowanie procesów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka produkcji i zaopatrzenia, projektowanie magazynów.

Gdzie studiować logistykę w Warszawie?

Logistykę w Warszawie oferują uczelnie publiczne i niepubliczne. Są to:

Rekrutacja na podstawie wyniku na maturze z języka obcego, matematyki oraz do wyboru języka polskiego, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Roczny koszt studiów to 5400 zł.

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • logistyka wojskowa
 • transport
 • rachunek ekonomiczny w logistyce
 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka motoryzacji
 • logistyka przedsiębiorstw.

Roczny koszt studiów niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym – 5000 zł, na Wydziale Logistyki – 4800 zł.

 • logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
 • zarządzanie transportem lądowym
 • logistyka zagospodarowania przestrzennego.

Roczny koszt nauki to 5000 zł.

 • transport międzynarodowy
 • logistyka w usługach i produkcji
 • logistyka lotnictwa
 • logistyka w bezpieczeństwie
 • logistyka odzysku.

Koszt studiów to 4400 zł rocznie.

 • logistyka handlu i dystrybucji
 • logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
 • transport-spedycja-logistyka (TSL).

Rok nauki na studiach stacjonarnych wynosi 6700 zł, na studiach niestacjonarnych – 5700 zł.