Jakiego artykułu szukasz?

Studia w Gnieźnie - kierunki, specjalności, rekrutacja

Gniezno - kolebka państwa polskiego, jedno z najstarszych miast w Polsce, w którym obecnie historia spotyka się z nowoczesnością.

Studia w Gnieźnie - kierunki, specjalności, rekrutacja

Monumentalna katedra góruje nad oplatającą kilka urokliwych jezior pierwszą stolicą polski. Kawa na Rynku, spacer malowniczymi uliczkami starego miasta to dobry początek poznawania grodu Lecha.

W ciągu roku odbywa się tu wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby edukacyjne młodych mieszkańców Gniezna i okolic, a także oczekiwania lokalnego rynku pracy, miasto stało się prężnym ośrodkiem akademickim.

Swoje siedziby mają tu zawodowa uczelnia publiczna, szkoła niepubliczna, a także jeden z instytutów poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Dowiedzcie się, jakie są możliwości zdobycia wyższego wykształcenia w Gnieźnie.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Uczelnia z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym przygotowuje głównie inżynierów.

Jednocześnie duży nacisk kładziony jest na kształcenia w zakresie pielęgniarstwa. Baza dydaktyczna, zaplecze laboratoryjne i specjalistycznie wyposażone sale pozwalają na praktyczną naukę zawodu.

PWSZ w Gnieźnie współpracuje z największymi firmami w powiecie i regionie. Współpraca dotyczy praktyk i staży studenckich oraz konsultacji w sprawie prac dyplomowych. Wynikiem tej współpracy są m.in. innowacyjne tematy prac inżynierskich.

Oferta PWSZ w Gniźnie obejmuje poniższe kierunki i specjalności.

Studia jednolite magisterskie:

Fizjoterapia

Studia inżynierskie:

Analityka bezpieczeństwa

Informatyka, specjalności:

 • systemy informatyczne
 • zaopatrzenie w wodę – oczyszczanie ścieków
 • ochrona środowiska

Inżynieria środowiska, specjalności:

Technologia chemiczna, specjalności:

 • chemia kosmetyczna
 • materiały polimerowe

Transport, specjalności:

 • logistyka i technologia transportu
 • specjalista transportu kolejowego
 • infrastruktura transportu lądowego

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia licencjackie:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pielęgniarstwo, również pomostowe

Więcej szczegółów na temat rekrutacji: terminy, wymagane dokumenty, zasady kwalifikacji i informacje o opłatach znajdziecie tutaj.


Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Komunikacja europejska, specjalności:

 • dyplomacja publiczna
 • retoryka stosowana
 • media relations – studia drugiego stopnia
 • zarządzanie instytucjami kultury – studia drugiego stopnia

Projektowanie kultury, specjalności:

 • animacja ruchu turystycznego
 • promocja dziedzictwa kulturowego

Jak wygląda rekrutacja do IKE w Gnieźnie?

Kandydaci na studia pierwszego stopnia rekrutowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wos, biologia, geografia, matematyka.


Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Niepubliczna szkoła wyższa oferuje kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie

Pedagogika terapeutyczna* – studia licencjackie

Pedagogika – studia drugiego stopnia, specjalności:

 • edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe
 • resocjalizacja z prewencją kryminalną

Zarządzanie – studia licencjackie, specjalności:

 • administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • human resources manager: zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologią biznesu
 • quality & sales manager: zarządzanie jakością i sprzedażą

Zarządzanie – studia drugiego stopnia, specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac
 • administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • quality & sales manager: zarządzanie jakością i sprzedażą.

* po uzyskaniu zgody z MNiSW.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Na ten dzień czekają wszyscy studenci – uroczyste absolutorium. To moment, kiedy zdobyte kwalifikacje, uzyskane kompetencje trzeba skonfrontować z oczekiwaniami rynku pracy.

Dlatego zawodowe uczelnie nacisk kładą na praktyczne wykształcenie w dziedzinach, gdzie brakuje specjalistów z określonych obszarów w danym regionie.


Powiązane treści
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu