Zarządzanie w Bydgoszczy

Dla kogo studia z zarządzania?


Program nauczania przewiduje sporo przedmiotów ścisłych, wymagających umiejętności analitycznych – takich predyspozycji oczekuje się od przyszłego menedżera, którego racjonale decyzje będą podejmowane w oparciu o analizę sytuacji. Menedżerowie to odważni wizjonerzy, osoby pewne siebie i pewne swoich pomysłów, nawet najbardziej szalonych. Umiejące jednocześnie delegować zadania innym pracownikom, potrafiące słuchać i precyzyjnie komunikować swoje oczekiwania.

Studia na zarządzaniu są dwustopniowe. I stopień to 3-letnie studia licencjackie, lub 3,5-letnie inżynierskie. Wybrane uczelnie oferują kontynuację kształcenia na magisterskich studiach II stopnia dla absolwentów zarządzania lub kierunków pokrewnych.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku zarządzanie: podstawy zarządzania, prawo, statystyka, rachunkowość, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, biznes plan, inwestycje i inwestowanie, logistyka.


Co po studiach na kierunku zarządzanie?


Absolwenci zarządzania są przygotowani do pracy na stanowisku specjalisty lub kierownika we wszystkich wymienionych wcześniej działach przedsiębiorstwa, ale też w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Mogą z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.


Gdzie w Bydgoszczy można studiować zarządzanie?


Dwie uczelnie niepubliczne i jedna publiczna oferują studia na tym kierunku. Są to:

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, specjalności na studiach licencjackich:

 • marketing, sprzedaż i PR
 • prawo i zarządzanie w praktyce
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • social media w biznesie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • International business (w języku angielskim).

Studia w zależności od specjalności kosztują 3850 zł – 4950 zł za rok.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, specjalności na studiach licencjackich:

 • marketing w organizacji
 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w handlu i usługach
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia, wos, geografia, biologia lub chemia.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1871 zł.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, kierunek zarządzanie w hotelarstwie i turystyce, studia magisterskie II stopnia. Roczne czesne wynosi 4100 zł.