Zarządzanie w Krakowie

Studia na zarządzaniu przybliżają specyfikę funkcjonowania firmy, jej promowania, gospodarowania zasobami materialnymi i ludzkimi, analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w środowisku, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Zarządzanie to studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Większość uczelni umożliwia kontynuowanie nauki na tym samym kierunku na studiach II stopnia (magisterskich).


Gdzie studiować zarządzanie w Krakowie?


Kraków to jeden z największych ośrodków akademickich. Lista uczelni oferujących kierunek zarządzanie jest długa. Warto zwrócić uwagę na specjalności, wybór jednej z nich może zadecydować o wyborze konkretnej uczelni. Zarządzanie w Krakowie można studiować na następujących uczelniach:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie międzynarodowe.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z dwóch przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wos.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4400 zł.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie small businessem
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kooperacja w biznesie
 • zarządzanie wiedzą i informacjami
 • zarządzanie zasobami niematerialnymi
 • zarządzanie projektami.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz do wyboru matematyki, geografii lub historii.

Studia niestacjonarne kosztują 2600 zł za semestr.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, specjalności:

 • marketing i reklama w sieci
 • zarządzanie logistyką zakupów i sprzedaży
 • zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 • psychologia w biznesie
 • zarządzanie personelem i psychologia pracy.

Semestr studiów kosztuje 2400 zł.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, specjalność:

 • zarządzanie w agrobiznesie.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka lub matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • marketing
 • zarządzanie firmą.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2370 zł, niestacjonarnych – 2260 zł.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze jednego przedmiotu spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia. Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1850 zł.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, specjalności:

 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • marketing
 • reklama i grafika komputerowa
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2400 zł, niestacjonarnych – 2500 zł.

Małopolska Wyższa Szkoła Im. Józefa Dietla w Krakowie, specjalności:

 • zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • nowoczesne zarządzanie finansami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • rachunkowość zarządcza.

Semestr studiów kosztuje 1950 zł.

Społeczna Akademia Nauk

Studia stacjonarne kosztują 5280 zł, niestacjonarne – 4440 zł.