​Zarządzanie w Łodzi

Chcesz w przyszłości zostać liderem biznesu, prowadzić własną firmę, mieć wpływ na procesy zachodzące w organizacji? Do tego uważasz, że jesteś inspiratorem zmian i innowacji, eksploratorem szans i możliwości pojawiających się w otoczeniu, masz umiejętności analityczne - wybierz zarządzanie. W kontekście przyszłej pracy zawodowej to kierunek wyjątkowo otwarty. Studenci na etapie kształcenia znajdują własną ścieżkę zawodową, specjalności oferowane w trakcie nauki pozwalają uściślić własne zainteresowania.

Zarządzanie to studia licencjackie I stopnia. Na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenia na magisterskich studiach II stopnia.


Co po studiach na kierunku Zarządzanie?


Możliwości zatrudnienia po zarządzaniu jest bardzo wiele. Pracodawcy szczególnie cenią sobie pewne predyspozycje i umiejętności, jak chociażby współpraca w grupie projektowej, komunikatywność, własny rozwój czy zarządzanie czasem, bezcenne w pracy menedżera, specjalisty, konsultanta czy doradcy.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta zarządzania to firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje finansowe, działy marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, e-commerce, departamenty planowania i rozwoju, przedsiębiorstwa logistyczne, organizacje non-profit, instytucje kultury i rekreacji czy jednostki administracji państwowej.


Gdzie studiować zarządzanie w Łodzi?


Uczelnie publiczne i niepubliczne oferujące kierunek zarządzanie to:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, specjalności:

 • projektowanie i doskonalenie organizacji
 • analityka systemowa i technologie e-biznesu
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos, informatyka.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Społeczna Akademia Nauk, specjalności:

 • zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • e-commerce i marketing
 • zarządzanie logistyczne
 • rachunkowość i finanse w zarządzaniu.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4080 zł, niestacjonarnych - 3840 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, specjalności:

 • zarządzanie projektem w organizacji
 • kreatywne zarządzanie organizacją.

Miesięczne czesne wynosi 360 zł na studiach stacjonarnych i 340 zł na studiach niestacjonarnych.

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, studia stacjonarne, specjalności:

 • zarządzanie sprzedażą
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie małym i średnim biznesem
 • controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z matematyki i języka obcego.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, specjalności:

 • marketing
 • logistyka
 • zarządzanie projektami.

Roczny koszt studiów stacjonarnych to 4200 zł, niestacjonarnych – 3840 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie kapitałem ludzkim.

Studia stacjonarne kosztują 3960 zł za rok, niestacjonarne – 3720 zł.

Czym cechuje się dobry menedżer? Opowiada o tym doradca biznesowy:

https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/