​Zarządzanie w Szczecinie

Absolwenci zarządzania pracują na stanowiskach asystenckich, kierowniczych, menedżerskich we wszystkich działach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych – wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje mające usprawnić działanie organizacji, podnieść jej efektywność, wypracować zysk.


Jak wyglądają studia na zarządzaniu?


3-lenie studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera. Większość poniższych uczelni oferuje możliwość studiowania zarządzania na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, psychologia w zarządzaniu, negocjacje, procesy informacyjne w zarządzaniu, informatyka w zarządzaniu, marketing, badania marketingowe, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo cywilne i handlowe, bezpieczeństwo publiczne, etyka w zarządzaniu, przedsiębiorczość, logistyka.


Zarządzanie - które uczelnie?


Poniższa lista zawiera wykaz studiów I stopnia. Szczegóły odnośnie innych form kształcenia znajdują się na stronach internetowych uczelni:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, specjalności:

 • gospodarka regionalna i samorządowa,
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • zarządzanie w kryzysie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • rachunkowość zarządcza,
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego dowolnego przedmiotu.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1850 zł.

Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, fizyki z astronomią, informatyki i geografii.

Rok studiów zaocznych kosztuje 2800 zł.

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, specjalności:

 • psychologia zarządzania
 • marketing i nowe media
 • logistyka i spedycja.

Rok studiów kosztuje 3440 zł.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, specjalności:

 • psychologia zarządzania
 • International Business
 • marketing i nowe media
 • zarządzanie projektami
 • kadry i płace.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5150 zł, niestacjonarnych – 4550 zł.

Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze zjęzyka obcego, jednego przedmiotu spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz jednego przedmiotu z grupy: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów kosztuje 1500 zł.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalności :

 • kompetencje menedżerskie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie marketingowe w biznesie.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalności:

 • marketingowe zarządzanie e-biznesem
 • menedżer projektów
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w mediach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Rok studiów kosztuje 3000 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, tylko studia niestacjonarne, specjalności:

 • menedżer BHP
 • menedżer sprzedaży i marketingu
 • psychologia menedżera z elementami coachingu
 • zarządzanie i obrót nieruchomościami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Rok studiów kosztuje 4450 zł.

Kierunek zarządzanie można również studiować w WSB w języku angielskim w trybie stacjonarnym. Specjalność do wyboru:

 • International Business.

Rok studiów kosztuje 7550 zł.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, czym powinien cechować się dobry menadżer, zobaczcie:

https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/