​Zarządzanie we Wrocławiu

Marzy Ci się własna firma? Chcesz zarządzać projektami? Kierować zespołami ludzi, prowadzić skuteczne negocjacje? Masz umysł analityczny, ale potrafisz nawiązywać dobre relacje? Nie brak Ci decyzyjności, radzisz sobie ze stresem, umiesz pracować pod presją czasu? Studia na zarządzaniu to ścieżka kształcenia dla Ciebie!

Wrocław to prężny ośrodek edukacyjny, który co roku wypuszcza na rynek pracy liczne kadry kierownicze. Warto wybrać uczelnię i specjalność, które przygotują do stawienia czoła temu konkurencyjnemu rynkowi. Absolwenci zarządzania są przygotowani do pracy również jako doradcy, konsultanci, handlowcy, specjaliści ds. marketingu, specjaliści HR, szkoleniowcy.


Studia na zarządzaniu


Zarządzanie to studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie), realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnie oferują zróżnicowane specjalności, co pozwala kształcić się w konkretnej, wyspecjalizowanej dziedzinie. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia.


Zarządzanie we Wrocławiu - które uczelnie?


Zarządzanie we Wrocławiu można studiować na następujących uczelniach:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu - grupa Vistula, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia w biznesie. Studia kosztują 4200 zł za rok.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produktem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym. Studia stacjonarne kosztują 4000 zł, niestacjonarne 3600 zł za rok.

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, studia stacjonarne, specjalności: zarządzanie w służbach mundurowych, zarządzanie systemami logistycznymi, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, specjalności: grafika komputerowa w reklamie, marketing i social media, menedżer sprzedaży, psychologia w zarządzaniu, specjalista bhp, zarządzanie małą i średnią firmą, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi. Koszt studiów niestacjonarnych to 4500 zł – 5100 zł za rok.

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem. Rok nauki kosztuje 5062 zł.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalności: komunikacja marketingowa, menedżer biznesu, zarządzanie marką, zarządzanie projektami; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, specjalności: biznes i start-upy, kierowanie ludźmi, menedżer projektów i procesów. Studia kosztują 2980 zł za semestr.

Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu, specjalności: menadżer małego przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach, audyt wewnętrzny w firmie, zarządzanie w turystyce i rekreacji, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych. Studia kosztują 4596 zł za rok.

Przed wyborem studiów warto wiedzieć, kim jest dobry menedżer?

Spójrzmy zatem okiem doradcy biznesowego: https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/