Doradca podatkowy

Zawód doradcy podatkowego to jeden z grupy zawodów zaufania publicznego. Został on powołany na mocy ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. Od doradcy podatkowego wymaga się, aby zachował tajemnicę zawodową, ponieważ zajmuje się on sprawami najistotniejszymi, czyli finansami osób prywatnych albo przedsiębiorstw. Udziela porad, wyjaśnia i opiniuje sprawy podatkowe. Prowadzi księgi podatkowe bądź innego rodzaju ewidencje. Może także sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe w imieniu podatników.

Podstawowe zadania doradcy podatkowego to pomoc klientom w zawiłościach związanych z podatkami. Musi on posiadać dużą wiedzę w tym zakresie, ponieważ często wypełnia zeznania i deklaracje podatkowe. Z tego powodu doradca powinien na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w przepisach prawa podatkowego i nieustannie śledzić komentarze do ustaw podatkowych. W tym zawodzie bardzo przydaje się znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, a także handlowego. Czasami doradca podatkowy reprezentuje swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.

Predyspozycje

Aby móc podejść do egzaminu, kandydat nie może mieć ograniczonych zdolności do czynności prawnych czy praw publicznych, konieczne jest wyższe wykształcenie oraz nieskazitelny charakter. Ta ostatnia cecha jest ważna, ponieważ jest to zawód zaufania publicznego. Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, która nie traci na ważności nawet wtedy, kiedy nie pracuje się w zawodzie. Dobry pracownik musi posiadać multidyscyplinarną wiedzę, poczynając od prawa, poprzez księgowość aż po administrację.

Status społeczny

Doradca podatkowy to specjalista, z której usług korzysta bardzo wiele osób. Przeważnie zostaje doceniany w momencie, jak podatnik źle rozliczy się z urzędem i potrzebuje pomocy specjalisty. W ręce doradcy podatkowego powierza się swój dochód i to od niego zależy, czy nie będziemy mieć problemów z prawem materialnym.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego, potrzebne jest wykształcenie wyższe, najlepiej związane z finansami, ekonomią, podatkami, prawem. Konieczne jest odbycie rocznego lub dwuletniego kursu, a następnie trzeba zdać egzamin państwowy. W jednej turze średnio zdaje go tylko 3-5% kandydatów. Egzamin ten składa się z testu oraz sporządzenia projektu wystąpienia do organu podatkowego lub sądu. Następnie, po zaliczonym pierwszym etapie, kandydat zdaje egzamin ustny. Po pozytywnym wyniku całego egzaminu przyszły doradca musi odbyć dwuletnią praktykę zawodową. Wymagane jest także członkostwo w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz samorządzie zawodowym powołanym na mocy ustawy (koszt miesięcznej składki to 50 zł). Przed wpisaniem na listę członków kandydat musi złożyć ślubowanie.

Doradca podatkowy zanim stanie się pełnoprawnym doradcą podatkowym, musi odbyć praktykę w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Taka praktyka pokazuje, jak wszechstronną wiedzę musi posiąść doradca podatkowy. Często doradcy podatkowi w trakcie swojej pracy specjalizują się w jednej, wybranej dziedzinie i tylko w jej zakresie świadczą swoje usługi.

Gdzie do pracy?

Doradca podatkowy może podjąć pracę we wszystkich czterech placówkach, w których musiał odbyć praktykę, czyli: urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, spółce doradztwa podatkowego. Może także założyć własną firmę i świadczyć usługi dla osób prywatnych i firm.

Zarobki

Doradca podatkowy to bardzo dochodowy zawód. Średnie wynagrodzenie w Polsce to 6 800 zł brutto miesięcznie. Jednak aż 25% doradców podatkowych zarabia powyżej 9 000 zł brutto! Prowadząc własną działalność gospodarczą doradca podatkowy swoją roboczogodzinę wycenia średnio na 80 -160 zł brutto.

Komentarze (4)

 • wizja

  nieproduktywny zawód kolejny urzednik tyle ze ne na utrzymani pańsrwa biurokracja :) wszedzie
  5/21/13
 • Marcin

  nie nadawałbym się do takiej pracy, te papierki, liczby, wypełnianie faktur... zarobki są duże, ale pewnie nie takie jak jest tu napisane :P tym bardziej na początku, pracownik od razu po studiach pewnie nie może liczyć na takie wynagrodzenie
  1/31/13
 • doradca podatkowy

  LOL bardzo śmieszne info o zarobkach, szczególnie w mniejszych miejscowościach gdzie prym wiodą manufakturki księgowe bez nawet certyfikatu mf a wszystko jest na książce...
  11/16/12
 • Justyna

  Nie można zaprzeczyć, zawód dochodowy i baaardzo opłacalny. Obecnie studiuję finanse i rachunkowość i każdy z kim rozmawiam poleca mi specjalizację właśnie podatki. Bo one zawsze były i będą ;p mi samej podoba się wizja zarabiania tak dużo ;);)
  11/15/12