Strażnik straży marszałkowskiej

Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.

Do obowiązków Strażnik straży marszałkowskiej należy:

  • pełnienie służby na wyznaczonych posterunkach, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów wewnętrznych;
  • zapewnienie ochrony terenu i budynków oraz nienaruszalności mienia ruchomego stanowiącego własność Kancelarii Sejmu i Senatu, współdziałanie w tym zakresie z wyspecjalizowanymi służbami (Policją, Biuer Ochrony Rządu, jednostkami Straży Pożarnej itp.);
  • utrzymywanie porządku na terenie oraz w budynkach Kancelarii Sejmu i Senatu, ze szczególnym uwzględnieniem posiedzeń Sejmu oraz ich organów;
  • kontrolowanie dokumentów uprawniających do wjazdu lub wejścia na teren oraz do budynków Kancelarii Sejmu i Senatu;
  • kontrolowanie przedmiotów wnoszonych na teren Kancelarii Sejmu i Senatu, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa;
  • konwojowanie i zabezpieczanie przewożonych wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
  • udział w akcjach ratunkowych w przypadkach nadzwyczajnych wydarzeń (pożar, katastrofa itp.);
  • wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Marszałkowi Sejmu i Senatu oraz posłom i senatormna terenie i w obiektach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu;
  • zabezpieczanie, wydawanie i przyjmowanie kluczy oraz plombowanie wyznaczonych pomieszczeń;
  • obsługa technicznych urządzeń bezpieczeństwa

Ile zarabia Strażnik straży marszałkowskiej?

Doświadczony specjalista na stanowisku Strażnik straży marszałkowskiej otrzymuje średnio 5000 zł brutto.

Komentarze (0)

No comments found