Jakiego państwa szukasz?

Kanada

Każdego roku, do Kanady przyjeżdża 150 000 studentów z całego świata, gdyż kraj ten oferuje wysoką jakość edukacji w wielokulturowym środowisk. Kanadyjski system edukacji ma charakter trzystopniowy. Poszczególne uczelnie różnią się jednak od siebie w zależności od prowincji i terytoriów. Zasady i kryteria studiowania w różnych prowincjach różnią się zatem miedzy sobą; szczególnie restrykcyjna pod tym względem jest francuskojęzyczna prowincja Quebec.

Studia w Kanadzie

Trzystopniowy system edukacji umożliwia przede wszystkim uzyskanie certyfikatu lub dyplomu po każdym semestrze lub roku nauki z możliwością kontynuacji. Przykładowo, jeżeli zamierzasz ukończyć studia licencjackie, możesz zaliczać je etapami. Po roku studiów otrzymujesz dyplom, na kolejnym etapie zaawansowany dyplom, a na ostatnim: licencjat. Jeśli zatem po roku nauki zechcesz ją przerwać, otrzymasz kwalifikacje na niższym poziomie, które w przyszłości będziesz mógł uzupełnić.

Dodatkowym atutem systemu kanadyjskiego jest fakt, że ukończenie 2 lat szkoły wyższej uprawnia do pozostania w Kanadzie i pracy w nieograniczonym systemie godzinowym do 3 lat.

Nauka odbywa się w języku angielskim, dlatego też jednym z warunków dostania się do szkoły wyższej jest zaawansowany poziom tego języka. Jeżeli nie posługujesz się angielskim w wystarczającym stopniu, możesz uczestniczyć w dodatkowym kursie językowym przed rozpoczęciem nauki, przygotowującym do podjęcia studiów po angielsku.

Studia w Kanadzie kładą duży nacisk na umiejętność autoprezentacji, obrony własnego zdania oraz praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej.

Studia w Kanadzie są relatywnie przystępne pod względem finansowym, tym bardziej, że podczas ich trwania można podjąć pracę zarobkową bądź praktykę zawodową w ramach różnych programów edukacyjnych.

Często wybieranymi szkołami przez studentów zagranicznych są szkoły językowe, oferujące kursy angielskiego lub francuskiego dla studentów w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania i o różnych specjalizacjach w zależności od ich potrzeb.

System studiów jest bardzo elastyczny i studenci z łatwością mogą dopasować kursy do swoich oczekiwań, a same szkoły są bardzo dobrze zaopatrzone w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny oraz pod względem zaplecza technicznego.


Inne państwa gdzie warto studiować

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie