Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uczelnia publiczna, 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, (+23) 672 62 00, rekrutacja@puzim.edu.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Poznaj wydziały Uczelni:

Wydział Inżynierii i Ekonomii - https://puzim.edu.pl/aktualnosci-wie

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych - https://puzim.edu.pl/aktualnosci-wydzialowe

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - https://puzim.edu.pl/aktualnosci-weditm

Terminy rekrutacji:

13 czerwca - 28 lipca 2022 r.

3 sierpnia - 23 września 2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca: 26 września - 30 września 2022 r. pod warunkiem nie wypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów.

Biuro rekrutacji

06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9, pok. nr 18

Tel. 23 672 62 00 i 23 672 20 50


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Coventry University Wrocław
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu