Ekonomia w Białymstoku

Studia ekonomiczne przygotowują specjalistów potrafiących analizować mechanizmy rządzące rynkiem, finansami, prognozować zmiany zachodzące w gospodarce globalnej,oceniać ryzyko związane z inwestowaniem w określone przedsięwzięcia. To zatem studia dla osób o zmyśle analitycznym, potrafiących wyciągać wnioski, rozwiązywać problemy, podejmować racjonalne decyzje.


Perspektywy pracy po ekonomii


Ekonomiści znajdują zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, audytorskich. Mogą świadczyć usługi doradcze, zajmować się oceną przedsięwzięć gospodarczych, określaniem ryzyka i prognozowaniem działań biznesowych, zajmować szkoleniami, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia na kierunku ekonomia: statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna i gospodarcza, demografia, metody oceny projektów inwestycyjnych, ekonomia integracji gospodarczej, finanse publiczne, ekonomika przedsiębiorstwa, gospodarka przestrzenna, geografia ekonomiczna, analiza finansowa.


Gdzie w Białymstoku można studiować ekonomię?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek zarówno na poziomie licencjackim (I stopnia) jak i magisterskim (II stopnia). Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów licencjackich:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, specjalności:

  • bankowość
  • przedsiębiorczość i innowacje
  • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • logistyka w biznesie.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4290 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, specjalności:

  • rachunkowość i finanse
  • inwestycje i rynek nieruchomości
  • rynki i usługi finansowe
  • ekonomika transportu i logistyki
  • ekonomia sektora publicznego.

Rok studiów kosztuje 3900 zł.

O tym, jak wyglądają studia ekonomiczne, czy trudno jest z zaliczeniami, jak wyglądały praktyki w trakcie studiów opowiada Maja, studentka III roku: