Kierunki artystyczne w Koszalinie

Kierunki artystyczne wybierają osoby z ponadprzeciętnym talentem, wyobraźnią, kreatywnością, posiadające umiejętność niestandardowego postrzegania otoczenia, otwarte na nowości, poszukujące nowych form wyrazu. Ważną cechą jest pracowitość i cierpliwość – czas od koncepcji do powstania efektu finalnego to najczęściej żmudna praca, wymagająca poprawek, nanoszenia zmian, modyfikacji.

Studia artystyczne wymagają zmysłu technicznego, swobodnego poruszania się w nowinkach technologicznych, korzystania z zaawansowanych programów komputerowych.


Kierunki artystyczne w Koszalinie - które uczelnie?


Jedyną uczelnią, która oferuje takie studia jest Politechnika Koszalińska. Poznajcie możliwości kształcenia, zasady rekrutacji, szczegóły dotyczące przebiegu studiów.

Studia artystyczne realizowane są w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Kandydaci mają do wyboru następujące kierunki i specjalności:


Architektura wnętrz

Wzornictwo, specjalności:

  • wzornictwo przemysłowe
  • komunikacja wizualna.


Rekrutacja na kierunki artystyczne w Koszalinie


Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o wynik egzaminu wstępnego. I etap stanowi rozmowa dotycząca zainteresowań kandydata, jego umiejętności projektowych, wydarzeń z życia kulturalnego. W II etapie analizowane jest portfolio kandydata, jego prace malarskie, rysunkowe, graficzne, projektowe, fotografie.


Jak wyglądają studia artystyczne w Koszalinie?


Oba kierunki realizowane są w trybie stacjonarnym, w formie dwustopniowej. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku wzornictwo: projektowanie ubioru, ergonomia, komputerowe wspomaganie projektowania 3D, pracownia projektowa (projektowanie produktu, projektowanie małych form wzorniczych, projektowanie ubioru i tkaniny), psychofizjologia widzenia, kompozycja brył i płaszczyzn, wizualizacja projektu. Dużą część zajęć stanowią kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.

Studenci architektury wnętrz zmagają się przykładowo z takimi przedmiotami jak podstawy projektowania architektury wnętrz, podstawy projektowania mebla, budownictwo ogólne i konstrukcje, geometria wykreślna i perspektywa, rysunek techniczny i architektoniczny, architektura wnętrz, historia sztuki i kultury, komputerowe wspomaganie projektowania 3D, kompozycja, oświetlenie.


Perspektywy pracy po studiach artystycznych


Absolwenci wzornictwa są specjalistami w zakresie projektowania ubiorów, materiałów, mebli, biżuterii. Są zatrudniani w pracowniach projektowych lub podejmują własną działalność w zakresie designu.

Z kolei designerzy wizualni zajmują się tworzeniem systemów identyfikacji firm i marek, informacji wizualnej, stron internetowych, grafiki wydawniczej, plakatów, znaków, opakowań a także innych form wizualnego przekazu. Pracują w agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach projektowych.

Architektura wnętrz przygotowuje do pracy w biurach architektonicznych, prowadzenia własnej działalności związaną z projektowaniem architektonicznym, projektowaniem wnętrz, wzornictwa użytkowego.

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat wzornictwa?

Posłuchajcie :-)