​Logistyka w Poznaniu

Absolwenci logistyki to specjaliści z zakresu zarządzania logistycznego, są przygotowanie do pracy w każdej niemal dziedzinie gospodarki, szczególnie w produkcji, dystrybucji, handlu, marketingu czy usługach. Przykładowe stanowiska pracy logistyka to specjalista sprzedaży, gospodarki magazynowej, prognozowania popytu, planowania produkcji, spedytor, projektant systemów logistycznych, analityk systemów logistycznych.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: matematyka, logistyka, informatyka, zarządzanie zapasami, prawo, statystyka, ekonomika i organizacja transport, logistyka dystrybucji, marketing, finanse i rachunkowość, projektowanie procesów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka produkcji i zaopatrzenia, projektowanie magazynów.


Gdzie studiować logistykę w Poznaniu?

Poznańskie uczelnie, na których można się kształcić w zakresie logistyki:

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Wyższa Szkoła Logistyki, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności inżynierskie:

 • inżynieria systemów logistycznych
 • e-commerce i technologie informatyczne w logistyce

specjalności licencjackie:

 • transport i spedycja
 • logistyka handlu i dystrybucji
 • International Logistics (w języku angielskim)

Wyższa Szkoła Handlu i Usług, studia licencjackie i inżynierskie, specjalności licencjackie:

 • logistyka handlu i spedycja
 • logistyka przedsiębiorstw

Wyższa Szkoła Bankowa, studia inżynierskie niestacjonarne, specjalności:

 • logistyka i spedycja międzynarodowa
 • logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • procesy i projekty logistyczne
 • global logistics


Jakie przedmioty na maturze?


Kandydaci na logistykę w Politechnice Poznańskiej będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia lub informatyka. Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym zwiększają punktację.

Na pozostałe uczelnie kształcące na kierunku logistyka obowiązuje kolejność zgłoszeń.


Ile kosztują studia logistyczne?


Roczne opłaty za studia na logistyce w Poznaniu kształtują się następująco:

Politechnika Poznańska – 4800 zł studia niestacjonarne

Wyższa Szkoła Logistyki – studia licencjackie: 4450 zł w trybie stacjonarnym, 3950 zł w trybie niestacjonarnym, studia inżynierskie: 4950 zł w trybie stacjonarnym, 4450 zł w trybie niestacjonarnym

Wyższa Szkoła Bankowa – 3900 zł

Wyższa Szkoła Handlu i Usług – 3540 zł


Czym jest logistyka?


Logistyka na wesoło: