Logistyka w Zielonej Górze


Dla kogo studia na logistyce?


Od przyszłego logistyka oczkuje się przede wszystkich umiejętności organizacyjnych. Koordynowanie procesów i zadań wymaga dużej decyzyjności, kreatywności, niestandardowego podejścia do pojawiających się problemów. Ważna jest łatwość komunikowania się, a także predyspozycje analityczne i swoboda w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami wspomagającymi zarządzanie.


Gdzie studiować logistykę?


Jedyną uczelnią, która oferuje ten kierunek jest Uniwersytet Zielonogórski.

Kształcenie na logistyce odbywa się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • logistyka miejska
  • transport i spedycja
  • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.

Na studiach magisterskich oferowane są specjalności:

  • menedżer ds. logistyki
  • zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
  • logistyka w biznesie
  • international logistics – studia w języku angielskim.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z matematyki, języka polskiego oraz języka obcego. Punktowany jest zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.


Jak wyglądają studia na logistyce?


Ukończenie 3,5-letnich studiów pozwala na uzyskanie dyplomu inżyniera. Następnie można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Do wyboru jest tryb stacjonarny i niestacjonarny.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania to: ekonomia, logistyka regionalna, metody ilościowe w logistyce, zarządzanie łańcuchem dostaw, badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemy informatyczne w logistyce, projektowanie infrastruktury logistycznej, controlling logistyczny, logistyka dystrybucji, prognozowanie w logistyce, gospodarka magazynowa, analiza rynku.

Oprócz wykładów i ćwiczeń studenci uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, projektowych, seminaryjnych. Odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.


Perspektywy pracy


Absolwenci zatrudniani są w różnych działach przedsiębiorstw produkcyjnych: planowania, zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, sprzedaży czy dystrybucji. Ich wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna przyda się w firmach logistycznych, transportowych, spedycyjnych.

Są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich i eksperckich w przedsiębiorstwach w obszarze TSL, firmach handlowych, usługowych, prowadzą także własną działalność gospodarczą.