Prawo w Bydgoszczy

Studia prawnicze uchodzą za trudne - wkuwanie paragrafów, przyswajanie dużych partii wiedzy to wyzwanie dla osób sumiennych, cierpliwych, posiadających umiejętności analityczne. Kierunek prawniczy przygotowuje z zakresu myślenia strategicznego, negocjacji, mediacji, budowania wizerunku, kontaktu z klientem, wystąpień publicznych.


Gdzie można studiować prawo w Bydgoszczy?


Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego możecie studiować Prawo w biznesie. To propozycja dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu. Kierunek ten świetnie przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Prawo w biznesie są odmienne od klasycznych studiów prawniczych. Program nauczania obejmuje wszystkie ważne przedmioty prawnicze odpowiadające dyscyplinom prawa. Jednocześnie proponowane studia to przedmioty spoza prawa o szczególnej praktycznej przydatności, ale mieszczące się w naukach społecznych.

Jedyna uczelnia niepubliczna prowadząca w Bydgoszczy kierunek prawniczy to:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Rok studiów kosztuje 4390 zł.

Studia prawnicze w KPSW są modułowe. Do wyboru studenci mają następujące moduły:

  • aplikacja radcowsko/adwokacka
  • aplikacja ogólna
  • praktyka postępowania cywilnego
  • praktyka postępowania karnego.


Jak wyglądają studia na prawie?


Kierunek prawo to jednolite, 5-letnie studia magisterskie.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na prawie to: postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, powszechna i polska historia ustroju i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe, etyka prawnicza, ochrona praw człowieka, organy ochrony prawnej, prawo karne gospodarcze, prawo międzynarodowe prywatne, prawo wyznaniowe oraz prawo ochrony środowiska.


Co po studiach prawniczych?


Po ukończeniu studiów absolwent jest wyposażony w warsztat pracy prawnika, potrafi konstruować pisma procesowe, posługuje się aktami normatywnymi, ma umiejętności i kompetencje w zakresie negocjacji i retoryki, wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. Jest przygotowany do rozpoczęcia jednej z aplikacji prawniczych:

  • sędziowskiej
  • prokuratorskiej
  • adwokackiej
  • radcowskiej
  • notarialnej
  • komorniczej.

Prawnicy są zatrudniani w organach wymiaru sprawiedliwości (sądach i prokuraturze), kancelariach adwokackich, notarialnych, administracji rządowej, policji, instytucjach finansowych, firmach doradczych, działach prawnych przedsiębiorstw.


Co daje studiowanie prawa?


Nawet, jeśli życie zawodowe potoczy się inaczej, to kierunek, który wyposaża w bardzo przydatną wiedzę i umiejętności.

Posłuchajcie, jakie na ten temat refleksje ma absolwentka prawa: