Prawo w Olsztynie

Marzy Ci się kariera prawnicza? Widzisz się na sali sądowej podczas spektakularnej mowy obrończej? Albo gdy w todze sędziowskiej wygłaszasz płomienne uzasadnienie wyroku? Takie wyobrażenie pracy prawnika kreują seriale i filmy prawnicze. Robią one z pewnością bezcenny marketing kierunkom prawniczym. Kto nie chciałby być jak filmowa Magda M czy adwokat Agata z innego serialu.

Ale wróćmy do rzeczywistości. Studia na prawie to na pewno pierwszy krok do tak widowiskowej kariery. Przeczytajcie o tym kierunku, gdzie i na jakich zasadach można go studiować w Olsztynie.


Gdzie prawo w Olsztynie?


Jedyną uczelnią oferującą studia na tym kierunku jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Studia realizowane są na Wydziale Prawa i Administracji.

Odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rok studiów na studiach niestacjonarnych kosztuje 2100 zł.


Jakie przedmioty na maturze?


Kandydaci na prawo będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych z trzech przedmiotów wybranych spośród: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka lub fizyka z astronomią, chemia.


Jak wyglądają studia na prawie?


Prawo to kierunek, który trwa 5 lat. Nie ma możliwości zakończenia kształcenia na poziomie licencjata. Absolwenci po uzyskaniu dyplomu magistra przygotowani są do wykonywania zawodów prawniczych a także do rozpoczęcia aplikacji. Do wyboru są:

  • sędziowska
  • adwokacka
  • prokuratorska
  • radcowska
  • notarialna
  • komornicza
  • legislacyjna
  • rzecznika patentowego.

Czego będziecie uczyć się na prawie?

Wybrane przedmioty w programie studiów to przykładowo: logika prawnicza, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo wykroczeń, postępowanie karne, prawo ochrony środowiska, europejskie prawo gospodarcze, kryminalistyka, prawo konfliktów zbrojnych.

Od czwartego roku studiów przeważają przedmioty specjalizacyjne.


Perspektywy pracy po studiach prawniczych?


Absolwenci, którzy ukończą studia z dyplomem magistra mogą pracować w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach prawnych i podmiotach gospodarczych, administracji samorządowej i rządowej oraz instytucjach prywatnych i państwowych – wszędzie tam, gdzie w codziennej działalności przedsiębiorstwa wymagana jest znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania.

Prawnicy pracują jako mediatorzy i negocjatorzy. Po ukończeniu aplikacji mogą pracować w konkretnych zawodach prawniczych w Polsce i Unii Europejskiej.

Kariera bohaterki naszego filmu potoczyła się jeszcze inaczej. Odpowie w nim na pytanie, czy warto było studiować prawo: