Prawo w Zielonej Górze


Dla kogo studia na prawie?


To na pewno nie studia dla każdego. Przede wszystkim wysokie wymogi rekrutacyjne pozwolą uzyskać indeks tylko najlepszym. Na studiach też nie będzie łatwo. Będziecie przyswajać duże partie materiału, przed Wami sporo nauki pamięciowej. Bardzo ważna jest umiejętność logicznego myślenia, a przede wszystkim konieczność nieustającego dokształcania, aby być na bieżąco ze stale zmieniającymi się przepisami. Studia są długie – a więc dla wytrwałych, cierpliwych, pracowitych i systematycznych osób.


Gdzie w Zielonej Górze można studiować prawo?


Jedyną uczelnią, która oferuje takie studia jest Uniwersytet Zielonogórski. Kierunek realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji.


Jakie przedmioty na prawo w Zielonej Górze?


Rekrutacja na prawo odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, historii oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: geografia, język polski, matematyka lub wiedza o społeczeństwie. Pod uwagę brany będzie poziom podstawowy i rozszerzony.


Jak wyglądają studia na prawie?


Kierunek prawniczy to jednolite, 5-letnie magisterskie studia. Do wyboru jest tryb stacjonarny i niestacjonarny. Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2100 zł.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na prawie to: prawoznawstwo, systemy informacji prawnej, logika prawnicza, łacińska terminologia prawnicza, systemy usług prawniczych, wykładnia i interpretacja prawa, prawo cywilne, karne, konstytucyjne, międzynarodowe publiczne, spadkowe, wykroczeń, doktryny polityczno-prawne, prawo Unii Europejskiej.

Zajęcia to wykłady, ćwiczenia, konwersatoria.

Do wyboru są dwa modułu fakultatywne:

  • kazuistyka
  • przygotowanie do aplikacji.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki przykładowo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, Okręgowej Radzie Adwokackiej, Samorządowym Kolegium Adwokackim.

Po ukończeniu studiów można starać się o przyjęcie na jedną z aplikacji. Są to m.in.:

  • radcowska
  • sędziowska
  • adwokacka
  • prokuratorska
  • notarialna
  • komornicza.


Perspektywy zawodowe po studiach prawniczych

Ukończenie studiów bez konkretnej aplikacji pozwala na pracę w organach sprawiedliwości, w przedsiębiorstwach prywatnych lub instytucjach publicznych na stanowiskach związanych z obsługą prawną tych podmiotów – wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość prawa i umiejętność interpretowania i stosowania odpowiednich przepisów. Absolwenci pracują jako doradcy, mediatorzy, negocjatorzy, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Osoby, które z sukcesem ukończą konkretną aplikację mogą rozpocząć pracę w odpowiednim zawodzie prawniczym.

Studia prawnicze dają solidne wykształcenie i dobre perspektywy pracy. To kierunek dla osób, które mają konkretne plany zawodowe i zarysowaną ścieżkę kariery.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o przebiegu studiów, przeczytajcie blog studentki tego kierunku:

Warto wiedzieć, czego spodziewać się na studiach, zanim zdecydujecie się walczyć o upragniony indeks.