​Prawo we Wrocławiu

Studia prawnicze nieustająco owiane są jest nimbem elitarności, ekskluzywności i prestiżu.

Prawo to jeden z nielicznych kierunków, realizowany w formie studiów jednolitych magisterskich. Kształcenie trwa 5 lat. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra absolwenci mogą rozpocząć wybraną aplikację. Do wyboru są m.in. aplikacje:

  • sędziowska
  • prokuratorska
  • adwokacka
  • notarialna
  • radcowska
  • komornicza.

Od lat największą popularnością cieszy się aplikacja radcowska.

Magister prawa bez ukończonej aplikacji przygotowany jest do wykonywania pracy w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, policji, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, jak przykładowo logika, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie karne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawoznawstwo, a także wiele przedmiotów kierunkowych i dodatkowych, wybieranych przez studenta.


Gdzie studiować prawo we Wrocławiu?

Uczelnie, na których można we Wrocławiu studiować prawo to:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, do wyboru matematyki lub historii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: wos, język polski, geografia.

Studia stacjonarne są nieodpłatne. Rok studiów niestacjonarnych (wieczorowych) kosztuje 7400 zł.

Wyższa Szkoła Prawa, specjalności:

  • prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
  • obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów.

Od 3 roku studiów studenci odbywają 4 praktyki zawodowe: administracyjne, karnistyczne, cywilistyczne i gospodarcze. Praktyki organizowane są m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Studia stacjonarne kosztują 5800 zł, niestacjonarne – 5300 zł.

A jeśli już zdecydujecie się studiować prawo i zdobędziecie upragniony indeks, warto wiedzieć, jak wyglądają kolokwia i sesje. Opowiada o tym studentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego na swoim blogu:

http://administratywistka.pl/2018/11/kolokwium-i-s...