Jakiego artykułu szukasz?

Prawo – co zdawać na maturze, żeby się dostać na studia?

Zainteresowanie studiami prawniczymi nie maleje. Ich ukończenie to jedyna droga do wykonywania zawodów prawniczych, co poprzedzone jest odpowiednią aplikacją: np. radcowską, sędziowską, prokuratorską, adwokacką notarialną.

Prawo – co zdawać na maturze, żeby się dostać na studia?

Prawo można studiować na większości uniwersytetów, wybranych uczelniach ekonomicznych oraz wielu niepublicznych szkołach wyższych o profilu prawniczym, ekonomiczno-administracyjnym.

Wybierając Prawo, kandydat decyduje się na wiele lat wymagających studiów: ciężkie sesje egzaminacyjne, dużo pamięciowej nauki, analizy przypadków.

To wymaga konkretnych predyspozycji, uzdolnień. Dobrze sprawdzą się osoby zdeterminowane, cierpliwe, dociekliwe, posiadające łatwość logicznego myślenia, o umysłach analitycznych, doskonałej pamięci, pewne siebie.

Warto podkreślić, że dużo pracy muszą wykonać kandydaci na długo przed rekrutacją. Chętnych na kierunki prawnicze nigdy nie brakuje, zatem tylko najlepsze wyniki maturalne mogą zagwarantować sukces.

W minionej rekrutacji 6,36 osoby przypadało na jedno miejsce na Uniwersytecie Gdańskim, 3,8 na Uniwersytecie Warszawskim. Za tymi statystykami stoją setki, a w skali całego kraju tysiące osób, które mają ten sam cel – zdobyć indeks studenta Prawa. Przeliczone wyniki maturalne różnią się niekiedy setnymi częściami i bywa, że takie różnice decydują o przyjęciu na kierunek lub nie.

Prawo – rekrutacja na studia

Jakie przedmioty należy zdać na maturze?

Każda uczelnia indywidualnie określa szczegóły rekrutacji: uwzględniane przedmioty, wymagany poziom egzaminu maturalnego, przeliczniki punktów.

Przykładowo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu punktowane są: język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, wos.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim przeliczany jest wynik z języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: język polski, matematyka, historia, wos.

Wybierając Uniwersytet Wrocławski musicie mieć solidne wyniki z języka obcego, następnie matematyki lub historii oraz kolejnego przedmiotu wybranego spośród geografii, wos, języka polskiego.

Kandydaci na Uniwersytet Warszawski muszą wykazać się pięcioma przedmiotami, są to język polski, język obcy, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane spośród: inny język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Z kolei na UMCS należy wybrać dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.

Jak widać po analizie zasad rekrutacji wiodących uniwersytetów mitem jest, że kandydaci na prawo muszą zdawać na maturze historię i wos. Co więcej – może się okazać, że o studiowaniu Prawa przesądzi świetny wynik z biologii, chemii lub fizyki. Nie ulegajcie więc stereotypom, sprawdzajcie szczegółowo wymogi kwalifikacyjne i skupcie się na przedmiotach, które lubicie, są waszą pasją, ich nauka nie sprawia wam problemu.

Zawsze lepiej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Studia prawnicze – inne kierunki

Ukończenie jednolitych, pięcioletnich studiów na kierunku Prawo otwiera drogę do aplikacji i docelowo pracy w jednym z zawodów prawniczych. Jednak to niejedyna ścieżka kariery. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje: swoboda komunikowania się, umiejętność logicznej argumentacji, wykorzystywanie wiedzy i myślenia prawniczego pozwalają na prowadzenie działalności o profilu doradczym, pracy w działach prawnych, analitycznych szeroko pojętego biznesu, administracji państwowej i europejskiej.

Warto więc rozważyć także inne studia z dziedziny prawa, które pozwalają na zdobycie kompetencji w określonych obszarach. Nasze propozycje:

Kierunek ekonomiczno-prawny

Ekonomiczna analiza prawa

Prawo europejskie

Kierunek administracyjno-prawny

Kierunek prawno-biznesowy

Prawo i podatki w biznesie

Prawo kanoniczne

Prawo medyczne

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

Prawo w biznesie

Prawo zamówień publicznych

Poradnik dla kandydatów na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ

Powiązane treści

Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie