​Psychologia w Lublinie

Studia psychologiczne wybierają osoby, które chcą zgłębiać zagadnienia związane z rozwojem osobistym człowieka, psychologicznym podłożem jego zachowań, budowaniem wartości siebie. Idealny kandydat powinien być osobą otwartą na drugiego człowieka, łatwo nawiązującą kontakt, potrafiącą zbudować więź, wzbudzić zaufanie. Ważną cechą psychologa jest duża empatia.


Perspektywy zawodowe po psychologii


Psychologia jest obecna w tak wielu dziedzinach życia, że wachlarz możliwości zawodowych po studiach jest naprawdę duży. Wystarczy zresztą spojrzeć na ofertę uczelni, kształcących na tym kierunku – absolwenci są specjalistami w bardzo różnorodnych obszarach.

Psycholodzy pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach psychoterapeutycznych, placówkach medyczno-leczniczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach oświatowo-wychowawczych: szkołach, przedszkolach, domach dziecka.

Oddzielny zakres kompetencji psychologa to obszar biznesu i przedsiębiorczości: działy rekrutacji, działy kadr, firmy headhunterskie, doradztwo personalne, firmy szkoleniowe, marketingowe, konsultingowe, PR, badania rynku, coaching. Ponadto kwalifikacje psychologiczne są przydatne w pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa.


Jak wyglądają studia na psychologii?


Lubelskie uczelnie publiczne kształcą w trybie jednolitych, 5-letnich studiów. To kompletny cykl kształcenia, kończący się dyplomem magistra.

Dla osób nie do końca zdecydowanych, czy łączyć swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną niepubliczne szkoły przygotowały ofertę 3-letnich studiów licencjackich. Wykształcenie można uzupełnić na pokrewnych lub zupełnie innych kierunkach, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.


Gdzie w Lublinie można studiować psychologię?


Dwie publiczne i dwie niepubliczne szkoły wyższe oferują takie studia. Zobaczcie, jak bogata jest oferta proponowanych specjalności:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

 • psychologia kliniczna i neuropsychologia
 • psychologia przemysłowa
 • psychologia rodziny
 • psychologia społeczna
 • psychologia wspomagania rozwoju i edukacji.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, specjalności:

 • psychologia wpierania jakości życia
 • psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Studia realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, wos.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia 3-letnie licencjackie, specjalności:

 • psychologia w biznesie
 • psychologia w reklamie i marketingu
 • psychologia w sporcie
 • psychologia w resocjalizacji.

Rok studiów stacjonarnych kosztuj 3895 zł, niestacjonarnych – 3610 zł.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, studia licencjackie, specjalności:

 • psychologia biznesu
 • psychologia rozwoju osobistego.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3900 zł, niestacjonarnych – 3650 zł.

Jakie są korzyści ze studiowania psychologii? A czy są jakieś minusy? – posłuchajcie.

O swoich doświadczeniach i refleksjach na temat swoich studiów opowiada absolwentka kierunku:

.