Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim

Oprócz ponadprzeciętnego talentu i wrażliwości artystycznej, studenci architektury powinni posiadać zmysł techniczny oraz umiejętność nietuzinkowego postrzegania otoczenia, świata. To studia dla osób kreatywnych, pomysłowych, otwartych na nowości, odważnych.

Studia architektoniczne kładą nacisk na doskonalenie umiejętności praktycznych. Oprócz zajęć teoretycznych i ćwiczeń odbywających się w odpowiednich pracowniach, studenci wiele czasu muszą poświęcić na samodzielne projekty.


Jakie studia architektoniczne?


Zobaczcie, jaka oferta kształcenia w zakresie architektury dotyczy szkół z tego regionu. Do wyboru macie następujące kierunki:

Architektura i urbanistyka

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalności:

  • architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
  • mebel i formy przestrzenne

Architektura krajobrazu

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia


Rekrutacja na studia architektoniczne?


Przeliczane są wyniki uzyskane na maturze z konkretnych przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Kluczowe znaczenie ma egzamin praktyczny. Każda uczelnia przewiduje inną jego formę. Obejmuje on przykładowo:

  • rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzającą predyspozycje do projektowania
  • przegląd prac własnych kandydata (może być to rysunek odręczny, praca malarska, fotografia, grafika komputerowa, praca projektowa)
  • egzamin z rysunku
  • egzamin z malarstwa.

Interesująca, dobrze płatna praca to z pewnością jedno z ważniejszych kryteriów sukcesu.


Perspektywy pracy


Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów studiów architektonicznych:

  • biura projektowe
  • firmy zajmujące się nadzorem architektoniczno - budowlanym
  • jednostki samorządowe w zakresie architektury, urbanistyki oraz ochrony konserwatorskiej
  • instytucje badawczo-naukowe.


Które uczelnie oferują kształcenie w zakresie architektury?


Do wyboru macie następujące szkoły wyższe:

Politechnika Koszalińska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie


Czy jest praca po studiach architektonicznych?