Jakiego artykułu szukasz?

Studia w Tarnowie – kierunki, specjalności, rekrutacja

Tarnów to prężnie działający małopolski ośrodek akademicki.

Studia w Tarnowie – kierunki, specjalności, rekrutacja

Jego trzon stanowi PWSZ w Tarnowie, od blisko dwudziestu lat poszerzając i dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku. Powołanie w mieście również niepublicznych szkół wyższych świadczy o potencjale edukacyjnym tego miejsca. To kuźnie kadr dla rosnącej liczby podmiotów gospodarczych w Tarnowie.

Dowiedzie się więcej, jakie są możliwości kształcenia w tym mieście.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Na uczelni funkcjonuje program Erasmus +. W trakcie kilkumiesięcznych wyjazdów stypendialnych studenci realizują indywidualny program studiów czy praktyk. Uczelnia współpracuje z blisko czterdziestoma zagranicznymi szkołami wyższymi.

PWSZ w Tarnowie dysponuje domem studenckim. Ze 170 miejsc mogą skorzystać osoby spoza Tarnowa, studiujące w uczelni.

Obecnie ofertę szkoły stanowią studia licencjackie i inżynierskie, jednolite magisterskie, a także studia magisterskie drugiego stopnia.


Przeczytajcie, jakie kierunki można wybrać w PWSZ Tarnów

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Administracja, specjalności:

 • administracja publiczna
 • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim

Ekonomia, specjalności:

 • ekonomika turystyki i hotelarstwa
 • finanse przedsiębiorstw

Praca socjalna


Wydział Humanistyczny

Filologia polska, specjalności:

 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz
 • menedżer i animator kultury – również studia drugiego stopnia
 • nauczycielska – również studia drugiego stopnia
 • twórcze pisarstwo – również studia drugiego stopnia
 • język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej – studia drugiego stopnia
 • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations – studia drugiego stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego, specjalność:

 • nauczycielska

Filologia angielska, specjalizacje:

 • edycja i skład tekstu
 • tłumaczenia
 • język angielski w biznesie i administracji

Filologia germańska, specjalizacje:

 • język niemiecki z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych
 • język niemiecki dla potrzeb zawodowych

Filologia romańska, specjalizacja:

 • język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Matematyka, specjalności:

 • matematyka z informatyką w finansach
 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • matematyka stosowana

Chemia, specjalności:

 • kontrola jakości w chemii
 • chemia stosowana
 • chemia medyczna
 • chemia żywności
 • ratownictwo chemiczne

Ochrona środowiska, specjalności:

 • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza
 • ochrona i gospodarka zasobami przyrody


Wydział Ochrony Zdrowia

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo – również studia drugiego stopnia i pomostowe

Wychowanie fizyczne, specjalności:

 • wychowanie fizyczne
 • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną
 • instruktor sportu
 • edukacja dla bezpieczeństwa


Wydział Sztuki

Grafika, specjalność:

 • grafika projektowa

Wzornictwo, specjalności:

 • projektowanie form przemysłowych
 • projektowanie komunikacji wizualnej


Wydział Politechniczny

Automatyka i robotyka, specjalności:

 • komputerowe systemy automatyki przemysłowej
 • robotyka

Informatyka, specjalności:

 • inżynieria oprogramowania
 • inżynieria systemów inteligentnych
 • systemy teleinformatyczne

Elektrotechnika

Elektronika i Telekomunikacja, specjalności:

 • elektronika przemysłowa
 • urządzenia sieciowe

Inżynieria materiałowa

Mechatronika, specjalności:

 • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego
 • technologie materiałów
 • automatyka przemysłowa w inżynierii materiałowej


Jak wygląda rekrutacja na studia w PWSZ w Tarnowie?


Przyjęcie na studia obywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na danych kierunek.

W przypadku kierunków artystycznych obowiązuje przegląd prac własnych i rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.


Zajrzyjcie na chwilę do tarnowskiej PWSZ:


W Tarnowie funkcjonują również niepubliczne szkoły wyższe.

Poznajcie ich ofertę:

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Informatyka, specjalności:

 • programista aplikacji biznesowych
 • game developer

Zarządzanie, również studia drugiego stopnia, specjalności:

 • specjalista ds. sprzedaży
 • analityk biznesowy
 • specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

Psychologia specjalności:

 • psychologia kliniczna i osobowości
 • psychologia organizacji i zarządzania


Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Pedagogika, również studia drugiego stopnia, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza

Finanse i rachunkowość, specjalność:

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Zarządzanie, również studia drugiego stopnia, specjalności:

 • logistyka w biznesie
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie i administracja publiczna
 • zarządzanie przedsiębiorstwem


Tarnowska Szkoła Wyższa

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna, specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzm z edukacją przez sztukę
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i surdopedagogika lub tyflopedagogika

Studia pierwszego stopnia

Kosmetologia, specjalności:

 • kosmetologia stosowana z zarządzaniem zdrowym stylem życia
 • kosmetologia stosowana z marketingiem firmy kosmetycznej

Psychologia, specjalności:

 • nauczyciel psycholog
 • psychologia zdrowia i resocjalizacji
 • psychologia z muzykoterapią

Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna

Studia drugiego stopnia

Pedagogika

Psychologia

Pedagogika specjalna


Zainteresował Was któryś kierunek studiów?

Rozważacie studia w Tarnowie?


Poznajcie bliżej miasto:

Powiązane treści
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu