Transport i logistyka w Radomiu

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny nie maleje. Wynika to z ciągłej potrzeby przemieszczania produktów i usług, globalizacji gospodarki a co za tym idzie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze transportu i koordynacji procesów.

Gdzie w Radomiu można studiować transport i logistykę?

Kierunek oferuje jedna tylko uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Studia realizowane są na Wydziale Transportu i Elektrotechniki.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • organizacja i technika transportu
  • logistyka i spedycja
  • sterowanie ruchem w transporcie kolejowym.

Wydział umożliwia kontynuowanie kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia w specjalnościach:

  • systemy logistyczne
  • drogi kolejowe
  • organizacja i technika transportu
  • sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
  • eksploatacja i utrzymanie pojazdów.

Jak wygląda rekrutacja i studia?

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki, języka obcego oraz fizyki lub chemii lub informatyki.

Absolwenci po 3 latach kształcenia uzyskują dyplom inżyniera. Magisterskie studia trwają 2 lata.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania: automatyzacja procesów w transporcie, infrastruktura transportu, systemy informatyczne w transporcie i spedycji, rynek usług TSL (transport, logistyka, spedycja), systemy SRK (sterowanie ruchem kolejowym), systemy mikroprocesorowe w automatyce kolejowej, organizacja ruchu kolejowego, inżynieria ruchu drogowego, eksploatacja i diagnostyka pojazdów, rzeczoznawstwo samochodowe, teoria informacji i sygnałów, logistyka miejska.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Perspektywy pracy po logistyce

Różnorodność oferowanych specjalności sprawia, że ukończenie kierunku transport i logistyka daje szerokie możliwości zawodowe. Absolwenci zatrudniani są firmach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, w wielu działach firm produkcyjnych lub usługowych, gdzie wymagane są umiejętności organizowania i koordynowania działań na każdym etapie wytwarzania produktów czy usług finalnych.

Potencjalne miejsca pracy dla osób z wykształceniem z zakresu transportu i logistyki to także przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego, zakłady transportu kolejowego, stacje diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, bazy logistyczne, terminale kontenerowe, centra dystrybucyjne, komórki administracji rządowej i samorządowej.

Chcesz poznać prognozy zatrudnienia dla specjalistów z branży logistyki, dowiedzieć się, ile zarabiają młodzi ludzie na stanowiskach związanych z logistyką? Jakie wskazówki mogą przekazać przyszłym logistykom eksperci – o tym wszystkim przeczytajcie: