Zarządzanie w Zielonej Górze

Studia na zarządzaniu to dobra decyzja, jeżeli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich. Jeśli masz cechy przywódcze, wiele pomysłów i zapał do ich realizacji, zdobądź kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą zostać kierownikiem, dyrektorem, prowadzić własną działalność gospodarczą.


Dla kogo studia?


Kandydaci na zarządzanie powinny być osobami decyzyjnymi, potrafiącymi pracować pod presją czasu. Istotne będą kompetencje komunikacyjne, łatwość logicznego myślenia, umiejętności analityczne. Dobrze, aby menedżer swobodnie posługiwał się językami obcymi, a także umiał stosować nowoczesne technologie informatyczne.


Gdzie w Zielonej Górze studiować zarządzanie?


Jedyną uczelnią, która oferuje ten kierunek studiów jest Uniwersytet Zielonogórski. Kształcenie odbywa się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Pod uwagę brany jest poziom podstawowy i rozszerzony.


Jak wyglądają studia na zarządzaniu?


Studia licencjackie trwają 3 lata, kończą się dyplomem licencjata. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Na studiach magisterskich do wyboru są następujące specjalności:

  • menedżer personalny
  • strategie rozwoju biznesu
  • zarządzanie logistyczne
  • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych.

Wybrane przedmioty w programie studiów to: mikroekonomia, podstawy marketingu, finanse publiczne, rachunkowość finansowa, negocjacje w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, badania marketingowe, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie międzynarodowe, podstawy controllingu, rynek giełdowy, statystyka opisowa, podstawy ruchu kosztów.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów oraz seminariów. Studentów obowiązują praktyki zawodowe.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.


Perspektywy pracy po zarządzaniu


Absolwenci zarządzania przygotowani są do zajmowania stanowisk kierowniczych i menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, wykonywania konkretnych działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem firmy. Proponowane na uczelni specjalności wskazują w jak różnorodnych dziedzinach mogą pracować osoby, które ukończyły zarządzanie. Przykładowe stanowiska, na których zatrudniani są specjaliści w zakresie zarządzania: specjalista ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektor finansowy, analityk biznesowy, doradca ekonomiczny.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, czym powinien się cechować dobry menedżer, przeczytajcie, co na ten temat mówi doradca biznesowy: https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/.