Biegły rewident

Biegły rewident zajmuje się kontrolą i oceną poprawności formalnej i merytorycznej systemu ewidencji i dokumentacji, dotyczącej finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji państwowej, samorządowej i społecznej.

Zadania na stanowisku Biegłego rewidenta:

  • analizowanie organizacji pracy w dziale rachunkowości;
  • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i sporządzanie raportu;
  • przeprowadzanie rewizji ksiąg handlowych pod względem organizacyjnym, wyjaśniającym, finansowym czy też podatkowym;
  • analiza podstaw prawnych rewizji finansowo-księgowej i odpowiedni dobór procedur rewizyjnych, takich jak: weryfikacja materialna, procedury analityczne;
  • wykorzystywanie i zabezpieczanie dowodów rewizyjnych oraz opracowywanie raportu;
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  • przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
  • prowadzenie doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
  • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości.

Ile zarabia Biegły rewident?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 5 002 PLN brutto. Co drugi rewident otrzymuje pensję od 3 342 PLN do 7 602 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych rewidentów zarabia poniżej 3 342 PLN brutto. Na zarobki powyżej 7 602 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych rewidentów.

Komentarze (0)

No comments found