Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

uczelnia publiczna, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, (+48) 361 80 00, rekrutacja@uthrad.pl

Stypendia - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Student Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne (zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie),
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium Rektora,
 • zakwaterowanie w domu studenckim, jak również o zakwaterowanie małżonka lub dziecka.

Świadczenia dla studentów przyznawane są na podstawie złożonych wniosków.

Studenci składają wnioski elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia oraz dołączają skany wymaganych dokumentów (wymagany format PDF). Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy zapisać a następnie przesłać. Po przesłaniu wniosku student traci możliwość jego edycji. Od momentu przesłania wniosku, należy obserwować jego status.

Stypendia - informacje ogólne

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia.

Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju