Jakiego artykułu szukasz?

ECTS - Europejski System Transferu Punktów

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów został wprowadzony pod koniec lat 80-tych w ramach systemu bolońskiego.

ECTS - Europejski System Transferu Punktów

Ideą systemu ECTS jest ułatwienie studentom podjęcia studiów za granicą, a głównym celem usprawnienie i ujednolicenie oceniania i porównywania studiów na poszczególnych uczelniach europejskich.

Liczba przyznanych punktów ECTS jest adekwatna do nakładu pracy studenta – im bardziej wymagające są przedmioty, jakie zalicza na uczelni wyższej, tym więcej „kredytów” otrzymuje i tym samym łatwiej mu zaliczyć semestr.


System ECTS pozwala na:

 • skuteczną współpracę nie tylko między uczelniami, ale także środowiskami akademickimi i biznesowymi;
 • łatwe rozliczanie okresu studiów odbytego poza uczelnią macierzystą – nie tylko za granicą, ale również w kraju;
 • zaliczanie przez studenta kolejnych etapów studiów i tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia.

Gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki:

 • stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom, podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć), w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr - 30 punktom, a trymestr - 20 punktom
 • opracowaniu "Katalogu przedmiotów" przedstawiającego dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć)
 • stosowaniu "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement) przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie, porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć "Wykaz zaliczeń" opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej)
 • stosowaniu "Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.


Jak otrzymać punkty ECTS?

1 punkt ECTS przyznawany jest za 25-30 godzin pracy studenta, co w przeliczeniu na jeden semestr daje 30 punktów, zaś cały rok – 60 punktów ECTS. Przekłada się to na około 1500-1800 godzin studiowania i nauki.

W przypadku studiów I stopnia łączna liczba punktów ECTS wynosi 180, zaś II stopnia 120. Ich liczenie polega na wzięciu pod uwagę kilku kryteriów – do tych najważniejszych zaliczamy:

 • liczbę godzin poszczególnych przedmiotów w danym semestrze;
 • czas, jaki student poświęcił na indywidualną naukę (w tym przygotowanie do zajęć, zbieranie materiałów czy pisanie prac zaliczeniowych);
 • czas, jaki student poświęcił na przygotowanie do egzaminu i zaliczenie danego przedmiotu;
 • liczbę godzin praktyk studenckich.

Możliwe jest także zdobywanie dodatkowych punktów ECTS. Są one przyznawane np. za udział w zajęciach dodatkowych, wydarzeniach sportowych itd. – ich liczba i to, za co można je otrzymać, ustalane są odrębnie przez każdą uczelnię wyższą.


Ile punktów na zaliczenie roku?

Liczba punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego, wynosi 60. Jest ona niezależna od uzyskanej oceny, ale ściśle związana ze stopniem studiów. I tak w przypadku:

 • studiów I stopnia, trwających 3 lata (6 semestrów) łączna liczba punktów ECTS wynosi 180;
 • studiów inżynierskich II stopnia, trwających 4 lata (8 semestrów) łączna liczba punktów ECTS wynosi 240;
 • studiów II stopnia, trwających 2 lata (4 semestry) łączna liczba punktów ECTS wynosi 120;
 • studiów jednolitych magisterskich, trwających 5 lat (10 semestrów) łączna liczba punktów ECTS wynosi 300.

W przypadku niedoboru punktów ECTS niezbędne jest ich nadrobienie jeszcze przed końcem ostatniego semestru. Ich nadmiar często skutkuje z kolei możliwością zmniejszenia liczby przedmiotów w kolejnym semestrze.

Wszelkie kwestie związane z deficytami czy ograniczonymi limitami punktów ECTS, określone są w regulaminach poszczególnych uczelni.

Powiązane treści

​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Program Erasmus+ to mobilność, innowacje, rozwój
Program Erasmus+ to mobilność, innowacje, rozwój
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Opanuj stres przed egzaminem
Opanuj stres przed egzaminem
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Przez MOST do ERASMUSA
Przez MOST do ERASMUSA
Studia przez internet
Studia przez internet
Organizacje studenckie
Organizacje studenckie
USOS dla studenta
USOS dla studenta
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studenci zagraniczni w polskich uczelniach
Studenci zagraniczni w polskich uczelniach

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi