Logistyka w Rzeszowie

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji logistyka była jednym z najbardziej obleganych kierunków na Politechnice Rzeszowskiej. Zainteresowanie studiami wynika z optymistycznych perspektyw zawodowych dla specjalistów z zakresu logistyki w podkarpackich przedsiębiorstwach.

Kto wybiera logistykę?

Studia na tym kierunku przewidziane są dla osób przedsiębiorczych, zaradnych, potrafiących radzić sobie w niestandardowych sytuacjach. Przydatna będzie biegłość w obsłudze nowoczesnych programów wykorzystywanych do koordynowania określonych procesów, duża komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, swoboda w posługiwaniu się językami obcymi.

Jak wyglądają studia?

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu inżyniera mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia (w Rzeszowie taka możliwość jest jedynie na Politechnice). Przykładowe przedmioty w programie nauczania: globalizacja procesów logistycznych, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych, procesy negocjacyjne w logistyce, metody analiz logistycznych, strategie przedsiębiorstw logistycznych w warunkach kryzysu, ekonomika transportu, logistyka w dystrybucji.

Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu logistyki?

Specjaliści z zakresu logistyki zatrudniani są na szeregowych lub kierowniczych stanowiskach w działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, sprzedaży, dystrybucji czy transportu przedsiębiorstw usługowych lub produkcyjnych, firmach logistyczno-spedycyjnych, transportowych. Mogą świadczyć usługi związane z doradztwem w zakresie logistyki. Przykładowe stanowiska absolwentów to kierownik magazynu, menedżer organizacji ruchu transportowego, specjalista ds. organizacji produkcji, inżynier jakości, specjalista ds. zakupów, spedytor.

Gdzie w Rzeszowie można zdobyć wykształcenie z zakresu logistyki?

Poniższe uczelnie oferują kształcenie na tym kierunku. Poznajcie szczegóły oraz zasady rekrutacji.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania

Logistykę na Politechnice Rzeszowskiej można studiować na poziomie I stopnia, do wyboru są następujące specjalności:

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • systemy transportowe
 • obsługa portów lotniczych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki lub geografii. Wyżej punktowane są wynik z poziomu rozszerzonego.

Na studiach magisterskich II stopnia można wybrać specjalność spośród:

 • zarządzanie transportem w logistyce
 • logistyka dystrybucji i handlu
 • logistyka służb
 • logistyka lotnicza.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Logistyka realizowana jest w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów inżynierskich, trwających 7 semestrów.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • transport i spedycja
 • logistyka międzynarodowa
 • informatyka w systemach logistycznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz wybranego przedmiotu.

Solidne wykształcenie w połączeniu z determinacją, pracowitością i chęcią doskonalenia umiejętności to dobry początek na drodze logistycznej kariery. Rozwojowa branża daje duże możliwości i perspektywy, wybór logistyki to zatem dobra inwestycja w przyszłość.